*Nettavisen* Nyheter.

Full forvirring og to styrer

Det ble av representanter for flertallsfraksjonen i styret for Samfunnshus Vest opplyst til de fremmøtte at årsmøtet var ugyldig. Foto: Vidar Bakken

Da årsmøtet innkalt av styrelederen i Samfunnshus Vest erklærte seg gyldig mandag, banet det vei for nytt styre, i tillegg til det gamle.

RØA: Det har i lang tid vært krangel om styreleders innkalling til ekstraordinært årsmøte i Samfunnshus Vest, som ble avholdt mandag denne uken. Årsmøte ble opprinnelig satt opp på bakgrunn av at styreflertallet har vedtatt mistillit mot styreleder Randulf Riderbo. Men styreflertallet mener at mandagens møte var ugyldig innkalt, basert på at styret ikke har fått tilgang til medlemsregistret før møtet.

Lydopptak fra årsmøtet - «Vill vest på samfunnshuset» (video fra youtube)

Årsmøte 18. mars

Det er styrets oppgave og ansvar å se til om dette registret er riktig ført, og styret skal ut fra dette avgjøre hvem som har stemmerett på et årsmøte. Styreflertallet mener at Riderbo har sendt ut innkalling med dagsorden som ikke er godkjent av styret. I tillegg er saker meldt inn til dagsorden ikke behandlet i styret.

Styreflertallet har vedtatt ekstraordinært årsmøte 18. mars. Olav Ljones, som er nestleder i styret, gjorde oppmerksom på at uansett hva årsmøtet 24. februar vedtok, så ville vedtakene være ugyldige.

Et flertall av de 71 fremmøtte til Riderbos innkalling vedtok imidlertid at denne innkallingen var gyldig. Flere av de fremmøtte forlot møtet etter at innkallingen til møtet var godkjent.

Styrets mistillitsforslag mot styreleder Randulf Riderbo ble ikke vedtatt av forsamlingen. Riderbo imøtegikk styreflertallets mistillitsforslag og forsvarte blant annet sin «høringsuttalelse» til Plan- og bygningsetaten, som kritiserte deler av reguleringsforslaget som Samfunnshus Vest har bidratt til når det gjelder utvikling av Røa Centrum.

Han mente at nestleder, Olav Ljones, ikke hadde informert styret godt nok og at reguleringsforslaget ikke var vedtatt i styret. Ljones imøtegikk dette før han forlot møtet.

Riderbo hevdet også at Jarle Johansen i Røa Centrum hadde fremstilt det som om torget var et privat torg, og at dette hadde hatt innvirkning på reguleringsprosessen. Plan- og bygningsetaten var ukjent med opplysningen at dette ikke er et privat torg, ifølge Riderbo. Riderbos advokat, Morten Furuholmen, som var til stede på dette årsmøtet, har forlangt gransking og Riderbo sa at det kunne bli politietterforskning.

Grisearbeid

Leietakerne i Samfunnshus Vest hadde rettet mistillitsforslag mot styremedlemmene Stig Kvarsnes og nestleder Olav Ljones. Dette ble vedtatt.

Det ble fra flere hold rettet kritikk mot styreflertallet, som gjorde at styret ikke fungerte. Det ble sagt at medlemmer hadde gått inn i styret for å bruke Samfunnshuset til egne formål og at Rema Eiendom gjennom Stig Kvarsnes hadde en rolle i dette. De ville sette huset i spill. Det var flere innlegg rundt temaet.

En av leietakerne som har hatt en konflikt med styreflertallet, hvor hans leiekontrakt har vært team i forbindelse med en eventuell bygging av kulturhus, følte seg trakassert av Kvarsnes og Ljones. Han mente at Kvarsnes som direktør i Rema Eiendom hadde posisjonert seg gjennom styreposisjon og hadde nektet å skrive under habilitetserklæring.

Ljones ble beskyldt for å drive regulær utpressing overfor leietakere, utskjelling av leietaker og helt ute av samling. Han sa at leietakerne ikke ville ha et styre som driver med grisearbeid. Leietakeren mente også at de 1,6 millionene som er brukt i forbindelse med reguleringsforslaget kunne bli gjenstand for erstatningssak.

Styremedlemmene ble også beskyldt for også å ha trakassert daglig leder og styreleder. Dette ble gjentatt også i flere andre innlegg. Akersposten/dittOslo ble også kritisert i denne sammenheng.

Det skjedde veldig mye i løpet av de fire timene dittOslo var til stede. Det ble også uttrykt bekymring for de valgte medlemmene i valgkomiteen, samt de to varamedlemmene i styret. Riderbo oppfordret nye styremedlemmer fra møtet om å møte på fremtidige styremøter, slik at de ikke ble erstattet av varamedlemmer.

En av leietakerne ble valgt som styremedlem og en som er gift med en av leietakerne ble valgt som styremedlem.

Les også: Dramatisk vending i saken om Samfunnshus Vest

Beskyldt for trakassering

Ordstyrer Kjos Sørensen hadde fremsatt et mistillitsforslag mot leder av kontrollkomiteen, Jan Herstad. Kjos Sørensen mente Herstad hadde en egen agenda og hadde gått ut over sitt mandat, samt at bestemmelsene i Samvirkeloven ikke var gjeldende. Kontrollkomiteen skulle forholde seg til vedtektene i Samfunnshus Vest.

Herstad ble beskyldt for å ha trakassert et annet medlem i komiteen. Dette medlemmet sto frem og sa hun følte seg trakassert, mens det tredje medlemmet avviste dette og kjente ikke igjen beskrivelsen av Herstad. Forsamlingen vedtok mistillit mot Herstad, som ikke var tilstede og derfor ikke fikk mulighet til å gå i rette med påstandene.

Etter at det nye styret er valgt, med styreleder Riderbo i spissen, er det altså to grupperinger som nå kaller seg styret i Samfunnshus Vest. Den andre grupperingen, som består av mesteparten av det «gamle» styret, har innkalt til sitt ekstraordinære årsmøte 18. mars.

Les også: Lokalmiljøet: – Det er en skandale. Styreleder: – Kort sagt bare tøv.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.