Furuset i ny drakt

Det satses stort på Furuset framover. FutureBuilt utlyser nå en idékonkurranse.

Det satses stort på Furuset framover. FutureBuilt utlyser nå en idékonkurranse.

Furuset går forhåpentligvis en lys framtid i møte. Med Planprogram for klimaeffektiv byutvikling, ønsker Plan- og bygningsetaten å inkludere lokalbefolkningen i utvikling av området.

FURUSET: – Planprogrammet omfatter de sentrale deler av Furuset med tilstøtende arealer. Overordnet målsetning med planleggingen er å utvikle Furuset til et forbildeområde innenfor miljøvennlig og klimaeffektiv byutvikling, opplyser prosjektleder Gerrit Mosebach.

Lokk over E6

Etter at forslaget til planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn i juni, er det blitt flere informasjonsmøter. I disse kunne bydelspolitikere, berørte aktører, både privatpersoner og næringslivet, komme med sine synspunkter i forbindelse med nye Furuset.

Følgende temaer ble tatt opp: klimaeffektiv byutvikling, boligbygging, senterutvikling, nye Gran skole, nytt sykehjem, Verdensparken, gjenåpning av bekker, trafikksituasjonen og flere.

– Trafikksystemet fungerer ikke i dag, hvis ikke hadde det ikke vært så mye snikkjøring på gang- og sykkelveiene. Planprogrammet legger opp til å se på veisystemet i kombinasjon med kollektivtilbudet på nytt, sier Mosebach.

Det vurderes også et miljølokk over E6 ved Furuset. Plan- og bygningsetaten mener at tomtene i sentrumsområdene vil kunne utnyttes bedre ved bygging av lokk.

Planer

Furuset senter har planer for utvidelse om omorganisering. Mottoet er ”fra senter til sentrum”. I bydel Alnas områdeløft er et sentralt mål for Furuset å utvikle gode møtesteder og sentra. Verdensparken er et av flere initierte prosjekt.

To av bydelenes nyeste prosjekter er ”Møteplass for idrett og kultur på Furuset senter” og ”Bibliotek som møteplass for alle”.

Videre arbeides det med planer om å bygge ny Gran skole.

Bygging av nytt Furuset sykehjem er også under planlegging.

Idékonkurranse

FutureBuilt er et partnerskap mellom Oslo kommune, Drammen kommune, Husbanken, Enova, Grønn Byggallianse, Norske arkitekters landsforbund, Miljøverndepartementet og Statens bygningstekniske etat. Oslo kommune og FutureBuilt inviterer til en idekonkurranse på Furuset, som har de samme målene som planprogrammet: å gi et grunnlag for byutvikling i Furuset-området, som blant annet resulterer i bedring av områdets bomiljø, identitet og omdømme, styrking av økologisk blå-grønn struktur og videreutvikling av nærings- og servicevirksomhet som understøtter og utvider eksisterende senterfunksjoner.

Konkurransen blir lyst ut 23. september, med innlevering 14. desember.

– Jeg tror de fleste synes det er bra at det skjer noe nytt på Furuset, og at området ikke stagnerer, men utvikler seg videre på en positiv måte. Vi prøver å gjøre det bedre der, sier Mosebach.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.