Gå til sidens hovedinnhold

Fylkesmannen ikke bekymret

Fylkesskogmester Jon Kristian Christensen er ikke bekymret. Vi har god kontroll på hugsten i Oslomarka, sier han.

All hogst i Marka er meldepliktig og skal godkjennes av kommunenes skogbruksmyndighet. Hogstmeldinger for skogen i Oslo og Akershus blir arkivert hos Fylkesmannen.
- Det føres statistikk over all innmeldt hogst, og vi har god oversikt over hvor det hugges og hvordan. De siste årene har rundt 60 prosent av hugsten i Oslo- og Akershus-skogene vært flathogst. Da forskriften for skogsdrift i Marka kom i 1993 var andelen 80 prosent, sier Fylkesmannens fylkesskogmester, Jon Kristian Christensen.
Han forteller at størrelsen på flatene er redusert.
- Gjennomsnittlig flatestørrelse er nå mindre enn 15 dekar, og det legges stor vekt på at flatene skal tilpasses landskapets former, sier Christensen.
Ifølge fylkesskogmesteren skal det der forholdene ligger økonomisk og biologisk til rette for det, pålegges skogeier å benytte lukkede hugstformer.
- Slik skal skogbildet bevares. Mye av den hugstmodne skogen i marka har en tilstand som ikke gjør den egnet for andre hogstformer enn flatehugst.
Et mer variert skogbilde på en større andel av skogarealet kan skapes gjennom tynninger i den yngre skogen, sier Christensen.
- Fylkesmannen forholder seg til Regjeringens forutsetning for lovarbeidet om vern av Oslomarka, at skogbruk skal videreføres stort sett med samme restriksjonsnivå som nå. Det er viktig at de som skal forvalte bestemmelsene for skogsdrift i marka har skogbruksfaglig kompetanse, sier Christensen.
- Gjeldende ordning der forvaltningen er tillagt landbruksmyndighetene fungerer fullt ut tilfredsstillende, avslutter fylkesskogmesteren.

Reklame

Black weekend: Salgene fortsetter - Her får du oversikten du trenger