Fyrer opp «ny» varmesentral

I dag skal varmesentralen på Holmlia fyres opp igjen. De nye kjelene mates med biobrensel.

I dag skal varmesentralen på Holmlia fyres opp igjen. De nye kjelene mates med biobrensel. Foto: Arkivfoto: Arne Vidar Jenssen

De gamle oljekjelene for fjernvarmeproduksjon på Holmlia ble «pensjonert» rundt 1990. Idag fyres nye kjeler opp med bio-olje.

HOLMLIA: Nå skal det bli fjernvarmeproduksjon igjen i det ”gamle” fjernvarmeanlegget i Rosenholmveien på Holmlia som ble utfaset tidlig på 90-tallet.

– Jeg vet det har vært en del diskusjon rundt tema spesielt basert på folks tro at det er det gamle oljefyringsanlegget som nå tas i bruk igjen, sier Morten Schau i Hafslund.

– Men vi i Hafslund Fjernvarme har satt som målsetning å fyre med 90 prosent fornybare energikilder i produksjonsenhetene. I den forbindelse har vi installert nye biooljekjeler på Holmlia.

De gamle fyrkjelene på Holmlia er fjernet og to nye kjeler er installert. Disse fyres med bioolje og er derfor CO2-nøytrale.

De gamle kjelene hadde en samlet effekt på ca 24 MW. De nye kjelene har en samlet effekt på 39 MW. Anlegget vil ha en kapasitet tilsvarende oppvarmingsbehovet for 12.000 boenheter.

– Brensel som skal benyttes, er bioolje fra Eco1, forklarer informasjonssjefen.

– Oljen er et produkt som lages av olje som allerede har vært brukt til matlagning eller industri. Det vil si at det er gjenbruk av oljen. Alternativet for denne oljen er enten destruksjon eller deponi.

– Blir det noen konsekvenser for nærmiljøet?

– Det vil bli noe trafikk av tankbiler til varmesentralen. Det vil igjen komme røyk fra pipene slik at det kommer utslipp til luft i form av noe partikler, NOx og damp. Vi har meget strenge utslippskrav for anlegget og alt utstyret er nytt slik at vi vil få best mulig forbrenning.

– Det blir en betydelig sikring av varmeleveransen til Holmlia, nettet på Holmlia blir mindre sårbart da Holmlia varmesentral nå etter hvert kan dekke hele varmebehovet på Holmlia og ikke er avhengig av overføringsledningen fra Klemetsrud, avslutter informasjonssjef Morten Schau i Hafslund.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.