Gå til sidens hovedinnhold

Galtungs dobbeltspill

Hvordan Vestre Akers Elin H. Galtung (H) har beholdt sin plass som politiker i så mange år, er for meg en gåte. Ikke bare blir hun av offentlighetseksperter og medpolitikere kritisert kraftig for å unndra saker offentlighetens lys, eksempelvis hva gjelder drøftingsmøtene rundt bydelsbudsjettet, men hun har også vist en politisk inkonsekvens og populistisk tenkemåte ulikt det meste annet.

Mens hun en dag går ut i media og ønsker en gigantisk kunstisbane med tilhørende trafikkøkning velkommen i Oslomarka, legger hun neste dag kjepper i hjulene for barnehageutbyggingen i bydelen av hensyn til nettopp marka og frykt for økt trafikk.

Samtidig forsvarer hun gjerne sine avgjørelser med at "bydelsutvalget støttet saken". Kanskje hun da burde nevnt at Høyre alene har flertall. Et bedre grunnlag for politiske hestehandler har jeg sjelden sett.

I et innlegg med den smigrende tittel "Nei, Hambre, det er DU som lyver", demonstrerer Galtung igjen mangel på respekt for andres meninger, så vel som for fakta.

Det er nemlig udiskutabelt at Galtung sa ja til å sitte i styret til den private stiftelsen Bogstad Vinterparadis allerede 3. juni, under en befaring med initiativtakerne, det bekrefter hun selv i en e-post til bydelsutvalget i slutten av oktober. Dermed hadde hun godkjent sitt styreverv en hel uke før Finanskomiteen tok avgjørelsen om å bevilge 10 millioner kroner til prosjektet under sitt møte 11. juni.

At stiftelsesmøtet ble holdt 2. juli stemmer heller ikke. Ifølge Brønnøysundregistrene ble det avholdt allerede 16. juni, og i disse papirene er Galtung oppført som styremedlem. Men det som er av større betydning, er at hun sa ja til styrevervet mens saken ennå var til politisk behandling på rådhuset, altså 3. juni.

Galtung ser for øvrig ikke forskjellen mellom å være privatperson og politiker, noe hun beviser da hun sier at Naboaksjonen og undertegnede "farer med ulike usanne angrep på henne personlig". Terskelen i Norge er, og bør være, høy når det gjelder kritikk av politikere. De avgjør spørsmål som får stor innvirkning på våre liv. At hun tar kritikken mot hennes virke som politiker personlig, er både umodent og uprofesjonelt.

Denne manglende forståelsen demonstrerer Galtung til fulle da hun avslutter med å fortelle leserne at jeg flytter ut av bydelen. Dette er helt riktig, er ingen hemmelighet, og har vært planlagt siden lenge før ideen om kunstisbanen ble kjent. Hvor hun vil med å inkludere det i sitt innlegg, er for meg litt uklart. Jeg kan dog berolige henne med at jeg slett ikke melder meg ut av debatten selv om jeg flytter litt på meg.Paal Espen Hambre

Naboaksjonen Mot Kunstisbane på Bogstad

Reklame

Black weekend: Salgene fortsetter - Her får du oversikten du trenger