Garanterer ikke videre områdesatsing i Oslo

LOVER INGENTING: Kommunalminister Jan Tore Sanner lover ingenting til Oslo Sør-satsningen eller Groruddalssatsningene før 10 årsperioden, som går ut i 2016,er evaluert. (Foto: J. Hagsæter)

LOVER INGENTING: Kommunalminister Jan Tore Sanner lover ingenting til Oslo Sør-satsningen eller Groruddalssatsningene før 10 årsperioden, som går ut i 2016,er evaluert. (Foto: J. Hagsæter) Foto: Eirik Hagesæter

Kommunalminister Jan Tore Sanner vil ikke garantere at satsingene i Oslo Sør og Groruddalen blir videreført.

OSLO: Arbeiderpartiets Jan Bøhler tok tirsdag opp videreføring av de to områdesatsingene i Oslo i Stortinget. Bøhler stilte spørsmål om regjeringens planer om en langsiktig satsing til kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

– Aktivitetsskolen må bli gratis for de som trenger det, og gratis kjernetid i barnehage må utvides til også å gjelde 3-åringer, var Bøhlers oppfordring.

Oslo Sør-satsingen og Groruddalssatsingen er spleiselag mellom stat og kommune for å utjevne forskjeller i bydeler i Oslo, samt fremme integrering og bedre miljø i storbyen.

Debatt om fremtidens områdesatsninger

Grouddalssatsingen har hatt rammer på 25 millioner kroner fra staten og 25 millioner kroner fra Oslo kommune, mens Oslo Sør-satsingen har fått 12+12 millioner kroner.

Satsingene har konsentrert seg om om språkopplæring, gratis kjernetid i barnehage og aktivitetsskole, miljø, områdeløft, trygghet, utearealer, møteplasser og omdømmebygging, for å nevne noe.

I dagens stortingsdebatt var både Arbeiderpartiets representant Jan Bøhler og SVs repersentant Karin Andersen sterke pådrivere for å få Jan Tore Sanner til å love ti nye år med områdesatsinger. Men ville ikke kommunalministeren love noe.

– Jeg stiller ikke spørsmålstegn ved om staten skal ha en rolle i dette arbeidet, bare hvilken rolle staten skal ha, sa Sanner fra talerstolen i Stortingssalen tirsdag ettermiddag.

Han ga imidlertid Bøhler honnør for å ta opp et tema som er viktig også for regjeringen.

Ingen automatikk

Bøhler på sin side var glad for at ansvaret for satsningene fra statens side er flyttet inn under Sanners departement, og håpet dette vil gi økt engasjement også fra statens side.

– De ti nye årene med Grorouddalssatsing skal ikke automatisk videreføres, sa Sanner.

Han vil heller evaluere satsingene for å se hva man skal bygge videre på.

– Satsingene har gitt oss en pekepinn på hva som er viktig og vellykket, men det er ikke automatikk i dette, sa kommunalministeren.

Språkopplæring og barnehage

Områdesatsingene har i særlig grad gitt resultater i språkopplæring, gratis kjernetid i barnehage og gratis tilbud i aktivitetsskolen. Jan Bøhler mener dette er svært viktige områder for å utjevne forskjeller i byen.

– Kommunalkomiteen var forrige uke på besøk flere steder som har dratt nytte av satsingen. På Stovner skole har nå alle barn som begynner på skolen gått i barnehage. Det betyr svært mye for språkopplæring blant bydelens barn, sier Bøhler.

Han trekker også frem et eksempel fra andre siden av Groruddalen.

– På Haugerud skole har de nå snudd trenden fra å ligge under Osloskolens karaktergjennomsnitt, til å ligge over. Dette er svært positive resulateter som er konsekvenser av områdesatsingene, sa Bøhler.

Det var liten tvil om at han ønsket seg mer forsikring fra statsråden enn Sanner var villig til å gi.

SVs Karin Andersen ble bekymret over statsrådens manglende vilje til å forplikte seg:

– SV vil svært gjerne forlenge disse satsningene. Jeg blir urolig når jeg hører statsråden snakke om dette, sa hun fra talerstolen i Stortingssalen tirsdag.

Les også: Grouddalssatsningene handler om levekår, ikke hudfarge

Les også: - Bomlijø helt avgjørende for å stanse segregering

Les også: Nå skal Stovner utvikles for å møte massiv byvekst

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.