*Nettavisen* Nyheter.

Gårdeier slipper gebyr

Gårdeieren av Ekebergveien 233 slipper gebyr, men Trafikketaten ber gårdeiere skjerpe seg og ikke la rasskilt stå oppe i mer enn sju dager.

GRØNLAND: Hensikten med avvisere er ifølge Trafikketaten, at de skal varsle om at ferdsel er forbundet med fare.

– Avvisere skal straks settes opp når snø eller is truer med å falle ned fra tak, og de skal fjernes når faren for ras av snø og is er fjernet. De skal ikke stå utover sju dager. Når avvisere er satt opp skal gårdeier snarest rydde taket for snø og is. Det er viktig at hele taket blir ryddet slik at det ikke stadig vil danne seg nye istapper, sier Vigdis Johansen, fagkonsulent i kontrollseksjonen i Trafikketaten.

Rasskilt på sommeren

Johansen er enig i at mange gårdeier bruker avviserne som en sovepute og har hengt dem opp for å være føre var.

– Vi har registrert avvisere som har stått ute til langt utpå sommeren. Med dette har de mistet sin hensikt og publikum ignorerer disse, sier Johansen.


Trafikketaten driver ikke med overvåking, men fører kontroller basert på stikkontroller, egne observasjoner og innkomne klager. I forhold til hendelsen i Ekebergveien 233 har Trafikketaten ikke funnet grunnlag for å gi gebyr.

– Når vi skal kunne ilegge gebyr må det være ut ifra synlige forhold. Vi kan ikke ilegge gebyr basert på at det har rast noe fra taket, sier Vigdis Johansen.

Skal evaluere vinteren

Så langt i år har Trafikketaten skrevet ut 143 gebyr for manglende rydding av tak for snø og is og 107 gebyr for å ha avvisere ute utover 7 dager.

Begge forholdene straffes med et gebyr på 5000 kroner.

– Vi håper at økningen av gebyret vil ha en preventiv virkning. Dette vil vi eventuelt se virkningen av når vi skal evaluere vinteren. Vi ser en tendens til at flere gårdeiere er tidligere ute med å rydde takene sine. Noe av årsaken til dette kan være gebyrets størrelsen, men også den tragiske hendelsen i Frognerveien i fjor vinter, sier Vigdis Johansen.

Kan få flere gebyr

I forhold til forslaget om dagbøter til gårdeiere som unnlater å rydde snø og is forteller Johansen at dette tidvis skjer i dag.

– En gårdeier kan få flere gebyr for samme forholdet. Dersom det også er en gårdeier som gjentagende ganger ikke etterkommer de pålegg og varsler som blir gitt, kan det bli vurdert anmeldelse. Gårdeiere må i større grad bli sitt ansvar bevist. Dette for å unngå hendelser med alvorlig utfall av personskader eller skader på materielle ting. Det er spesielt viktig nå hvor vi har mildvær og det fortsatt ligger en del snø og is på takene rundt omkring, sier Johansen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.