*Nettavisen* Nyheter.

Gerhardsen jobber for tunnel

Rune Gerhardsen møtte tunneltilhengerne i Røakrysset og garanterte for at han skulle gjøre sitt for å få realisert en Røatunnel.

Røa: Tidlig en morgen satt Rune Gerhardsen på Essosstasjonen ved Røakrysset og kunne med selvsyn se trafikkstrømmen gjennom krysset. Sammen med han møtte bystyrerepresentanten Janne Svegården og politisk rådgiver Beate Svenningsen. Fra Røa kom en pågående og spørrende Karoline Herlofsen fra Tunnelaksjonen sammen med tidligere mangeårig leder av Røa vel, Kjell Fr. Jacobsen. Over en kopp kaffe understreket Rune Gerhardsen at han forsto det store behovet for en Røatunnel.
- Oslopakke 3 er historisk, hvor partiene i Oslo og Akershus har kommet til enighet. Selv om mye av denne pakken er knyttet til veiproblematikken, så ligger de grunnleggende løsningene i utvikling av kollektivtrafikken. Vi har hatt møte med Oslobenken i Stortinget som allerede har behandlet saken. I pakken er det riktignok en rekke prosjekter som må konsekvensutredes og som vil ta tid. Fordelen med Røatunnelen er at den allerede er konsekvensutredet, sier Gerhardsen.
Herlofsen mener at oppstart av Røatunnel i 2014 er altfor sent med tanke på dagens trafikkvekst og ikke minst på bakgrunn av den bymessige fortettingen av Røa med flere hundre leiligheter.
- Stortinget trenger ikke kvalitetssikre alle prosjektene for å vedta rammene. I det ligger en framdrift som åpner for forskutteringsløsninger. Når Oslopakken blir vedtatt i Stortinget er det mulig å lånefinansiere for eksempel Røatunnelen og E18, i og med at pengene venter. Man kan opprette egne selskaper som tar opp lån gjennom finansinstitusjoner som er ute etter langsiktige plasseringer.

Veiprising i fryseboksen

Herlofsen er bekymret over at Statens vegvesen ser ut til å legge hindringer i veien for Oslopakken gjennom forslaget om at veiprising skal utredes på nytt.
- Her er det noen som ikke har skjønt hva enigheten om Oslopakke 3 dreier seg om. Veiprising er lagt i fryseboksen for vår del. Staten må ikke begynne å tulle med det, sier Gerhardsen.
Oslo Arbeiderpartis leder kan fortelle at veimyndighetene ble holdt på en armlengdes avstand under Oslopakkeforhandlingene.
- Denne gangen holdt vi fagmyndighetene utenfor da vi satte oss ved forhandlingsbordet. Tidligere har vi startet med store mengder fagdokumenter og sittet og studert disse i tre/fire måneder uten å komme videre. Denne gangen kastet vi ut veivesenet og ba om utredninger når vi trengte det. Veivesenet hadde ikke hånden på rattet. Fagmyndigheten kom i etterkant og gjennomførte sitt arbeid, i stedet for at det var de som la frem forslagene. Vi sto hardt på for å sikre framdriften. Nå må det ikke lages noe tull etter denne historiske enigheten og det har vi sagt fra til Statsministerens kontor og Samferdselsdepartementet. Det er flertall på Stortinget for Oslopakke 3, sier Gerhardsen.
Jacobsen minner om at Røatunnelen var inne i Oslopakke1 uten at dette ble noe av.
- Veivesenet forandret pakken tidligere. Hvis det skal skje endringer med Oslopakke3 eller om det kommer til nye ideer, så skal dette forankres politisk, og helst med de samme menneskene som forhandlet fram pakken, sier Gerhardsen, som kan fortelle at han ofte dro gjennom Røakrysset som barn på sin fars fang i Einar Gerhardsens statsministertid.

Ikke forsinkelser

Herlofsen forteller om underskriftsaksjonen som fortsetter og at de snart vil nå 10 000 underskrifter. Hva mer kan de gjøre frem mot stortingsbehandlingen?
- Ta kontakt med andre velforeninger som Alna vel og Bekkelaget vel, som også har viktige veiprosjekter i Oslopakke 3. Gjør felles henvendelser til storting og regjering og understrek viktigheten av at det ikke blir forsinkelser i prosessen. Start en prosess rettet mot næringslivet og se på muligheten for forskuddsfinansiering av tunnelprosjektet. Se også etter løsninger som kan lette forholdene rundt Røakrysset midlertidig, sier Gerhardsen.
Før han vendte tilbake til sentrum signerte han på Tunnelaksjonens liste Redd Røa - Tunnel nå!.
På vei gjennom krysset har ikke Gerhardsen glemt hvor han er.
- Jeg må gratulere dere med cupfinalen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.