Gå til sidens hovedinnhold

Gi våre eldre den respekten de fortjener!

Fritt brukervalg gjør at våre eldre nå har valgfrihet. Eldre mennesker har på ingen måte sluttet å bry seg om hva slags tilbud eller kvalitet de får, - og derfor er det en selvfølge for Østensjø og Søndre Nordstrand FrP at vi viderefører denne valgfriheten og en sterk brukermedvirkning.

Leverandørene av hjemmehjelpstjenestene, både kommunale og private, konkurrer nå om å få de eldre som kunder - noe som gjør at tilbudene stadig blir bedre. Det er også viktig å merke seg at alle leverandørene får betalt den samme prisen per bruker de får, så det er kvaliteten på tjenesten de konkurrerer på. Å velge koster altså ikke noe mer, for verken brukeren eller kommunen.

Brukerundersøkelser viser at de eldre som velger hjemmehjelp fra en privat leverandør oppgir "muligheten for å få en fast hjemmehjelp" som den viktigste grunnen. Østensjø og Søndre Nordstrand FrP er derfor forundret over at Arbeiderpartiet vil fjerne denne valgfriheten. Selv om Rune Gerhardsen sier det motsatte så står det likevel i Aps partiprogram for 2007-11 på side 6 at

Ap går imot konkurranseutsetting av sykehjem og hjemmehjelpstjenester. Dette betyr i praksis at når kontraktene til de ikke- kommunale hjemmehjelpsleverandørene går ut så vil ikke disse bli fornyet. Da vil Ap tvinge de som har valgt noe annet enn det kommunale tilbudet å ta til takke med det Ap bestemmer er best for brukerne.

Helsepolitisk talsmann for Oslo Ap, Trond Jensrud har tidligere uttalt jo at fritt brukervalg i hjemmesykepleien burde være forbudt! Her ser vi hvilke holdninger som har gjennomslag i Ap. Hvorfor skal ikke eldre og pleietrengende få muligheten til å selv velge hvem de ønsker skal gi dem tjenester? Hvorfor vil Ap umyndiggjøre eldre og pleietrengende ved å frarøve dem muligheten til å bestemme over egne liv og hvem de skal slippe inn i sin egen bolig?Tommy Skjervold og Tharald Beck

FrPs 2. kandidater til Bydelsutvalget Østensjø og Søndre Nordstrand

Reklame

Her får du tak i valpekalenderen 2021