*Nettavisen* Nyheter.

Gir ikke opp å få gravd ned linja

Beboergruppen for nedgraving av høyspentlinja mellom Sogn og Grefsen gir ikke opp, tross i avslag fra kommunen.

SOGN/KORSVOLL: Høyspentgruppa Sogn-Grefsen, bestående av beboere langs høyspentlinjen, har bedt Oslo kommune om et tilsvarende grunneierbidrag til å grave ned strømledningene, som det kommunen ga ved nedgravingen av ledningen mellom Grefsen og Lofthus i 2007/08.

LES OGSÅ: Støtte til høyspentnegraving

– Ikke sammenliknbare

Ifølge brev fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) bidro kommunen den gangen med nesten fem millioner til prosjektet. Begrunnelsen var at kablene gikk over to lekeplasser på kommunal grunn, samt over en eiendom som skulle selges til boligutbygging.

"Etter vår vurdering er disse to sakene ikke sammenliknbare når det gjelder premisser for kommunens bidrag," skriver EBY i sitt avslag til høyspentgruppa. Det utdypes at den kommunale grunnen i tilknytning til den angitte høyspentlinja går over friarealer, at de private barnehagene på strekningen har godkjent plassering, og at strekket ved Engebråten ligger langt nok unna skolen.

Kommunal initiativtaker

– Vi er uenig i kommunens argumentasjon på dette punktet, sier høyspentgruppas Tomas Kristensen.

Gruppa mener kommunen, som grunneier, bør bidra på lik linje i dette prosjektet.

– En nedgraving vil øke verdien på kommunens eiendom og kunne legge til rette for bedre utnyttelse av arealene. Vi registrerer også at kommunen, gjennom sitt eierskap i Oslo Vei AS, som var initiativtaker og byggherre i forbindelse med nedgravingen, allerede var tungt involvert i Grefsen-Lofthus-prosjektet før tilskuddene fra kommunen ble gitt, sier Kristensen.

Politisk vurdering

Hafslund har tidligere fortalt Nordre Aker Budstikke at en nedgraving på strekningen, som er om lag 4,2 kilometer lang, vil koste i størrelsesorden 25 millioner kroner. Det er grunneierne, ikke kraftleverandøren, som må ta kostnadene i sin helhet. Hafslund har konsesjon til å ha luftkabler over de aktuelle eiendommene.

Ifølge Kristensen har Hafslund bidratt med nyttig informasjon. Gruppa vil nå gå i dialog med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Det er heller ikke altfor mange år til konsesjonen skal fornyes, hvilket vi antar vil kunne ha betydning, sier Kristensen.

Han sier at gruppa er skuffet, men ikke overrasket, over avslaget, og at de kommer til å intensivere arbeidet med å få saken opp på politiske plan.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.