*Nettavisen* Nyheter.

Gir ikke opp kampen

Pål Torkildsen mener at lysmastene i tent tilstand vil bli synlig fra Bogstad gård som ses til venstre i bildet. Bildet er tatt noen meter fra kanten av driving rangen. Foto: Vidar Bakken

Naboaksjonen mot kunstisbane mener det er flere momenter i Fylkesmannens innstilling som er uavklart.

BOGSTAD: – Et av de viktigste motivene for å vedta Markaloven var å hindre de omliggende kommunene i å spise av Marka ”bit-for-bit”. I sin innstilling viser Fylkesmannen til ” at tiltaket ligger helt i kanten av markagrensen mot Ankervegen, og at Bogstad skole ligger rett på den andre siden av Ankervegen. Det er også boliger på hver side av skolen. En anleggelse av kunstisbane på dette området vil derfor kunne betraktes som en naturlig del av de nærmeste omgivelsene.” Med en slik begrunnelse slår Fylkesmannen bena under sin rolle som ”vokter” av Markaloven, sier Pål E. Torkildsen i Naboaksjonen.

– Til sammenlikning skriver Riksantikvaren i sin innsigelse om kulturmiljøer som Bogstad at: «det viser seg å være nødvendig å sikre kulturmiljøer av nasjonal verdi som Bogstad mot en «bit for bit»-forringelse», fortsetter Torkildsen

Les også: Fylkesmannen vil ha sambruk

.

– Forringelse av naturopplevelse

Naboaksjonen har advart mot at området mellom Ankerveien og Bogstadvannet skal falle mellom en rekke ulike regulerings- og verneplaner.

– Dette understreker hvor viktig det er at Riksantikvaren og Miljøverndepartementet retter opp svakheten i Fylkesmannens skjønnsutøvelse. Det kan virke som om Fylkesmannen i hovedsak kobler naturopplevelse til aktivitet i Marka. Naboaksjonen har hele tiden pekt på naturopplevelsen til alle dem som ser inn mot Marka og at det er denne som nå blir effektivt sperret av kunstisbanen med lyset om vinteren og en enormt stor kunstgressflate om sommeren. I tillegg til alle som bor i nærmiljøet eller har direkte synslinje mot skøytebanen vil også alle som går langs Ankerveien fra Bernt Ankers plass få en sterk forringelse av sin naturopplevelse. Et bymessig idrettsanlegg flytter inn i Marka, sier Torkildsen.

– Sterk underdrivelse

– Når Fylkesmannen skriver at ”Etter vår vurdering vil tiltaket på denne bakgrunn i utgangspunktet ikke gi vesentlige negative konsekvenser for allmennhetens muligheter for naturopplevelse, med et mulig unntak av lyssettingen av anlegget.”så er det en sterk underdrivelse. Himmelen utgjør nesten 50% av naturen og dermed en vesentlig del av naturopplevelsen. Denne vil bli radikalt forstyrret av det reflekterte lyset fra kunstisbanen.

Lysmastene

– Vi registrerer at Fylkesmannen gjentar flere steder at lysmastene ikke vil være direkte synlige fra Bogstad gård og legger stor vekt på dette i sitt skjønn. Naboaksjonen forventer at Fylkesmannen derfor vil revurdere saken og trekker tilbake sin anbefaling dersom det viser seg at Naboaksjonen har rett i at lysmastene, med lyset tent, vil være direkte synlige.

Mot Riksantikvaren

Fylkesmannen skriver i sin innstilling; ”Miljøvernavdelingen finner ikke at tiltaket vil gi vesentlige negative konsekvenser for mulighetene for naturopplevelse eller friluftsliv, eller for det kulturlandskapet som Bogstad golfbane utgjør.”

– Dette er begrunnelsen for å hevde at kunstisbanen kommer inn under § 7 i Markaloven som gir mulighet til å dispensere fra hovedregelen om byggeforbud i § 4. Vi registrerer at Fylkesmannen her går direkte mot Riksantikvarens innsigelse og beskrivelsene av kulturlandskapet der. Det blir interessant å se hvem som vinner frem med sin forståelse av hva et kulturlandskap er og hvordan det skal bevares når disse ulike forståelsene møtes i Miljøverndepartementet.

Naboaksjonen vil følge saken videre, både hos Riksantikvaren og i Miljøverndepartementet.

– Dersom det virkelig ender med en tillatelse til å bygge en kunstisbane vil Naboaksjonen fortsette å følge med for å sikre at det ikke blir gitt dispensasjoner fra reguleringsplanene i etterkant, avslutter Torkildsen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.