Gå til sidens hovedinnhold

Gir ikke opp kampen

Før sommerferien inngikk "Lofthussiden" en avtale med Oslo Vei om ned graving av kraftlinjene. - "Grefsensiden" fortsetter å jobbe for en egen nedgravings-avtale, sier Torbjørn Togstad.

Grefsen:"Lofthussiden" undertegnet før sommerferien en egen nedgravings-avtale med Oslo Vei - fra Mons Søviks plass til Grefsenkollveien 12 a. Fellesaksjonen i "høyspentsaken" ble avsluttet. Likevel har beboere langs høyspentledningen fra Grefsenkollveien 12 a og ned til Grefsenveien, ikke gitt opp håpet om å få til en egen avtale med Oslo Vei, om en forlenget kabling ned til Grefsenveien. Torbjørn Togstad, fra Øvre Grefsen Vel, var leder av forrige felles arbeidsgruppe, og har nå sagt ja til å være med på å fortsette jobben i en ny arbeidsgruppe, sammen med Pål Rosen Olsen, Terje Bjerke, Håkon Svendsen, Magne Omestad.
Arbeidet med å få til en kabling langs nevnte strekning pågår for fullt. Vi har mottatt pristilbud fra entreprenører og kabellevarandør. Dette vil i så tilfelle bli en strekning på ca. 500 meter. Foreløpig pris er på rundt 6.5 millioner kroner, men i slutten av denne måneden vil vi vite helt sikkert hva den blir, sier Togstad.
Han forteller at beboerne mangler rundt 2.5 millioner kroner for å dekke denne ekstra nedgravingen på 500 meter, men håper og tror at "Grefsensiden" vil klare å få til en finansiering.
Oslo Vei er ikke negative til denne forlengete nedgravingen av høyspentledningen. Men selskapet krever at finansieringen skal være avklart i løpet av august. Slik det ser ut i dag så er det først og fremst berørte beboere fra Sameiet Grefsen Terrassehus og beboere langs høyspentledningen ned til Grefsenveien som må bidra for å dekke denne manglende finansieringen. Vi håper også at Backe-gruppen, som har kjøpt Grefsenkollveien 14, også vil bidra. Samtidig vurderer vi andre finansieringskilder, sier Togstad.
Han tror det er viktig å smi mens jernet er varmt. Det er ikke sikkert denne nedgravingsmuligheten kommer tilbake på mange år. Medlemmene i "den nye arbeidsgruppen" vil ta kontakt med berørte beboere i løpet av kort tid.
Nå har vi en mulighet - og den må vi utnytte, sier Togstad.

Reklame

NÅ: Black Friday-pris på Garmin-favoritten fenix 5 Plus