Gjennomføring av gjennomkjøring forbudt

Artikkelen "Politiet sier nei til politikerne" i Ullern Avis 1. oktober beskriver vedtaket om å stenge Konventveien for gjennomkjøring som vanskelig å gjennomføre i praksis. Argumentasjonen fremstår som merkelig da det finnes flere fullgode skiltalternativer som kan benyttes i dette tilfellet. Det mest korrekte vil nok være å bruke skilt "306.1 Forbudt for motorvogn" med underskilt "808.303 Gjelder gjennomkjøring til (vegnavn)".

Artikkelen antyder også at det vil være for komplekst å gjennomføre skiltingen, men denne argumentasjonen synes også merkelig. Det vil være tilstrekkelig å plassere skilt på kun tre steder for å dekke alle innkjøringsmuligheter til Konventveien; ved hhv krysset Engebretsvei/Ladeveien (med underskilt "Gjelder gjennomkjøring til Monolittveien"), i krysset Konventveien/Monolittvien (med underskilt "Gjelder gjennomkjøring til Engebretsvei") og i krysset Heggliveien/Monolittveien (med underskilt "Gjelder gjennomkjøring til Konventveien").

En alternativ løsning vil være å benytte underskilt "808.305 Gjelder ikke kjøring til eiendommene" ved alle de tre plasseringene. Med bruk av dette skiltet forbys gjennomfartstrafikken mens beboerne i området fortsatt kan benytte Konventveien til/fra sine boliger. Da oppnås nettopp det som er intensjonen i bystyrevedtaket.

Det finnes altså flere gode løsninger for å gjennomføre politikernes intensjon.Aksjonsgruppen mot

stenging av Konventveien

(www.konventveien.no)

v/A. Stenberg

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.