*Nettavisen* Nyheter.

Glede over ny småhusplan for ytre by

Oslo har fått en mye strengere småhusplan til glede for dem som vil bevare småhusområdene.

VÅRT DISTRIKT/SENTRUM: Den nye planen sørger for at det skal bygges lavere og det stilles strengere krav til dokumentasjon av hvordan et nytt bygg er tilpasset nærmiljøet. Dermed blir den nye småhusplanen trolig et mer gunstig verktøy for både utbyggere, planmyndigheter og naboer.

Knutepunktsatsing

Nå blir utfordringen å lage en veileder som følger intensjonene i det vi har vedtatt, nemlig å beholde kvaliteten i villaområdene, og de gode bomiljøene dette representerer. Vi trenger en mellomting mellom villa og blokk. Det kan vi få til ved å bygge høyere ved knutepunktene, sier Aps Rina Brunsell Harsvik etter debatten. Hun bor selv bor i Søndre Nordstrand og mener det er viktig å skape bomiljøer der folk kan skape sin egen lokale boligkarriere. Knutepunktene var ikke en del av småhusplanen, men byutviklingsbyråd Grete Horntvedt (H) lover at det skal komme en knutepunktmelding før årsskiftet.

Mer konkret

Størst utfordring blir nok fortsatt at naboer og Plan- og bygningsetaten vil være uenige om hva som er stygt og pent, men det som er nytt er at den som bygger ut må grunngi hvordan det er tilpasset. Da har naboene noe konkret å gripe fatt i, sier John Tore Norenberg (H) fra Nordstrand.
Han peker også på at de nye høydebegrensningene er strengere enn før: Hvor høyt du kan bygge fra bakken og til mønet er mindre, samtidig som vi innfører bruk av kotehøyde. Det blir og liten anledning til å gjøre terrenginngrep, slik utbyggere tidligere har kunnet gjøre.

Vedis Vik (SV) er usikker på hvordan kravet om 25 % av parkeringen på terreng ville slå ut, og utelukket ikke en tidligere evaluering av planen enn planlagt.

Stort område

Planen favner 28.000 eiendommer, og det er vanskelig å si hvordan vi treffer nå planområdet er så stort. Det er også en omfattende reguleringsplan som favner mange flere tema enn vanlig. Den gamle planen traff dårlig, og det var bred enighet om at vi trengte en ny. Vi har fått mange innspill om at det er viktig å ta hensyn til eksisterende bebyggelse, og med det nye småhusplanen er poenget å bevare småhusområdene, sa Vik.

Forskjellsbehandling

Fremskrittspartiet og Arve Lønnum ville sende saken tilbake til eget byråd, fordi de mener den ikke er konkret nok.
Planen virker i realiteten alt nå, sier Lønnum og viser til en byggesak på Bekkelagshøgda.
Og den viser at ting er ute av kontroll. Hovedutfordringen er at planen ikke sier noe om hva som prioriteres, og det vil føre til enda mer forskjellsbehandling mellom de som bygger i vest og de som bygger i øst, som på Manglerud og Nordstrand. Det synes på meg som om protesterende naboer lettere vinner gjennom i vest enn i øst, sier Lønnum. Dette har jeg sette visse eksempler på, og det blir nå opp til oss i byutviklingskomiteen, som ombudsmenn, å følge med på hvordan den nye småhusplanen virker, sa Elvestuen.
Planen gjelder 28.000 eiendommer og kan nok med fordel deles opp i mindre, mer tilpassede planer, sier Elvestuen
Ann KathrineTornås (KrF), som tidligere bodde på Nordstrand, mener det ligger en utfordring i hva man skal forstå som de skjønnsmessige kriteriene.
Hva som er stedseget og skjønnstilpasset håper jeg veilederen som skal utarbeides til reguleringsplanen kan gi noen svar på, sier Tornås.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag