*Nettavisen* Nyheter.

Gode, norske dataspill

Av stortingsrepresentant Britt Hildeng (Ap)

For å skape gode, norske dataspill må det satses. Det er viktig fordi bruken av dataspill er økende, og blir en stadig større del av barn og unges kultur- og mediehverdag. Dessverre domineres markedet av importerte spill. Det ønsker den rød-grønne regjeringen å gjøre noe med. Vi vil at unge skal få tilgang på spill av høy kvalitet, som er basert på norsk språk og kultur. Derfor foreslå vi nå å gi tilskudd til lansering av norske spill. Dessuten vurderer vi en utlåns- og innkjøpsordning gjennom folkebibliotekene.

Stoltenberg-regjeringen har en visjon om at Norge skal bli en ledende kulturnasjon som vektlegger kultur i alle deler av samfunnslivet. Vi gjennomfører et løft for kulturen og frivillig sektor gjennom målrettede tiltak og styrking av kunst-, kultur- og frivillighetsformål via statsbudsjettet. Denne satsingen er en del av Kulturløftets mål om å bruke én prosent av statsbudsjettet på kulturformål innen 2014. Utvikling av dataspill skal være en del av denne kultursatsingen. Derfor la vi nylig for første gang i historien frem en dataspillmelding.

Vi trenger norske selskaper som lager gode dataspill. I 2007 så man for alvor resultatene av den statlige tilskuddsordningen til utvikling av interaktive produksjoner. Vi mener at denne ordningen har vært med på å bygge opp og profesjonalisere den norske bransjen. Det har vært en økning i antall selskaper og det er etablert en egen produsentforening og ulike nettverk. Gjennom stortingsmeldingen om dataspill vil regjeringen gå inn for å styrke ordningen for å få utviklet flere norske spill.

Vi trenger dataspill som hindrer at barn og unge blir spilleavhengige. Derfor vil regjeringen styrke Medietilsynets opplysningsvirksomhet i forhold til dataspill som ikke egner seg for barn. I tillegg mener vi at informasjon og bevisstgjøring er viktige tiltak for å sikre trygg bruk av dataspill.

Dataspill er i en rivende utvikling. Stadig flere barn og unge bruker slike spill til underholdning og læring. Derfor vil regjeringen nå gjøre en innsats for å skaffe gode, norske spill som er trygge for barn å leke med.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.