Godt nytt for rusavhengige

Mange rusavhengige må vente svært lenge på behandling som gjør det mulig for dem å gå videre i livet. Paradokset er at det samtidig finnes mange ledige behandlingsplasser i ideelle, private rusinstitusjoner som Regjeringen ikke har gitt penger til å ta i bruk!

Dette blir det heldigvis en forandring på. KrF og regjeringspartiene har blitt enige om å gi 20 millioner kroner ekstra neste år til rusbehandling i regi av ideelle organisasjoner. Dette er godt nytt for alle som står i kø og venter på behandling. Også folkehøgskolene vinner på at regjeringspartiene har sagt ja til utfordringen fra KrF om å legge bedre til rette for de frivillige kreftene.

Hver av folkehøgskolene i landet ville mistet flere hundre tusen kroner, dersom regjeringspartienes forslag hadde blitt stående. Dette kuttet blir nå stoppet. Også flere lærerhøgskoler og samlivskurs i regi av frivillige organisasjoner får mer penger. Det samme gjelder kirkebygg til trossamfunn utenfor Den norske kirke.

Det må gjøres langt mer for å sikre trygg oppvekst, god omsorg og fattigdomsbekjempelse enn det de rødgrønne partiene legger opp til. Alle selvstendig næringsdrivende må få rett til sykepenger, foreldrepenger og omsorgspenger. Engangsstønaden ved fødsel må også økes radikalt, fra 33 584 kroner til 65 722 kroner. Det er uakseptabelt at Regjeringen har kuttet i kontanstøtten. KrF vil øke kontantstøtten og gi småbarnsforeldrene tilbake den siste måneden de kan motta kontantstøtte. Vi utfordrer Regjeringen til å utvide pappapermisjonen med en uke. Småbarnsfedrene må også få rett til permisjon uavhengig av mors yrkesdeltakelse før fødselen.

Mange sykehus er i en alvorlig økonomisk situasjon. Det er all grunn til å frykte at dette vil ramme tilbudet til pasientene. Derfor vil KrF gi 250 millioner kroner mer til sykehusene i 2007. Vi krever også en forsterket kamp mot fattigdom. Vi vil bruke 27,5 millioner kroner mer enn regjeringen på målrettede fattigdomstiltak. Blant annet vil vi ha lavterskelstilbud for prostituerte i storbyene.

Flere partier har lagt fram sine alternative statsbudsjett for 2007. Det er svært skuffende å se at Høyre vil kutte 1,5 milliarder fra utviklingshjelpen, sammenlignet med det KrF og regjeringspartiene går inn for. Høyre gjør det stikk motsatte av det vi var enige om i Samarbeidsregjeringen, nemlig at bistanden skal trappes opp til 1 prosent av BNI.

At Fremskrittspartiet gjør et stort kutt i bistanden, er mindre overraskende. Men det er ikke mindre kritikkverdig av den grunn. Partiet vil kutte bistanden med over 10 milliarder kroner. Om Frp fikk gjennomslag, ville Norges innsats i kampen mot fattigdom bli dramatisk svekket. At Norge og andre rike land øker bistanden er livsviktig for verdens fattige. Bokstavelig talt. Nettopp derfor er det så alvorlig at verken Høyre og Frp ønsker en opptrapping av bistanden.

Hans Olav Syversen,

stortingsrepresentant (KrF)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.