Gå til sidens hovedinnhold

Grünerløkka rammes hardt

Per dags dato er 14 personer tatt ut i streik i Bydel Grünerløkka. Unio har meddelt Oslo kommune at streiken trappes opp ytterligere torsdag 5. juni, konsekvensene i Bydel Grunerløkka blir merkbare.

7 ansatte ved Bestillerenheten (søknadskontoret) er tatt ut i streik. Dette påvirker håndtering av søknader og vurdering av vedtak, og det vil ta noe lengre tid å få svar på henvendelser. Henvisninger til kommunal fysioterapi for barn og unge blir ikke behandlet. Bydelen vil imidlertid foreta en medisinskfaglig vurdering i forhold til eventuell fare for liv og helse. Utover dette forløper bydelens tjenestetilbud til befolkningen som normalt.

Unio har meddelt Oslo kommune at streiken trappes opp ytterligere torsdag 5. juni. Dette vil i så fall få følgende konsekvenser for Bydel Grünerløkka.

Ergoterapi-/fysioterapitjenesten for voksne: Enkelte brukere vil ikke få ergoterapitjenester.

Dagsenter for fysisk funksjonshemmede: Brukere vil ikke få habiliterende behandling.

Bydelens helsestasjoner for barn mellom 0 og 5 år kan ikke tilby kontroller og helsesøsterkonsultasjoner. Svangerskapsomsorgen, ammeveiledning og legekonsultasjon berøres ikke. Helsesøstertilbudet ved alle skolene med unntak av Sinsen barneskole bortfaller, og bydelens ungdomshelsestasjon stenges.

4 barnehager blir berørt, foresatte vil få informasjon direkte fra barnehagen.

Sofienbergparken barnehage: Styrer og to pedagogiske ledere tas ut. Det tilbys tilsyn på enten 4 eller 6 timer på de berørte avdelingene. 3 avdelinger blir ikke berørt og tilbyr ordinær barnehagedrift.

Hallénparken barnehage: Styrer og fem pedagogiske ledere tas ut. Avdelingene tilbyr tilsyn etter samme prinsipp som over. 2 avdelinger blir ikke berørt og tilbyr ordinær barnehagedrift.

Lille Tøyen barnehage: Styrer og to pedagogiske ledere tas ut. Barnehagen er ny og har mange ansatte. Det vil derfor tilbys ordinær barnehagedrift i hele barnehagen.

Sinsen barnehage: Styrer, styrerassistent og fem pedagogiske ledere tas ut. Avdelingene tilbyr tilsyn etter prinsippene nevnt over. 5 avdelinger blir ikke berørt og tilbyr ordinær barnehagedrift.

Blir du rammet av streiken? Diskuter saken her.

Reklame

Cyber Monday: Milrab har fylt på med nye salgsvarer