Gå til sidens hovedinnhold

Grav først, spør siden

Giftdeponiet ved Malmøykalven skal nå lukkes. Derfor oppsummerer departementsråd Harald Rensvik (Miljøverndepartementet) i Nordstrand Blad 23. oktober. Hans uttalelser viser i et nøtteskall det håpløse i denne saken, nemlig at man ikke har foretatt nødvendige forarbeider før man satte hele prosjektet i gang. Departementsråden innrømmer at det har vært faglig uenighet. Og så sier han: "Det er det siste (faglig uenighet) som vi er mest interessert i å skaffe oss en oversikt over."

Den oversikten skulle departementet ha skaffet seg aller først, mens man ennå vurderte prosjektet. Ikke etter at man har flyttet på noen hundre tusen kubikkmeter sterkt forurensede sedimenter, sølt mye i fjorden og lekket trolig rundt 85 000 kubikkmeter av massene ut av deponiet.

Spør først, grav siden sies det til dem som skal grave i gatene. Maskinføreren skal vite hvor kablene ligger før gravemaskinen starter. Noe så innlysende klarer altså ikke Miljøverndepartementet å skjønne. Man vil heller ha oversikten etterpå.

Jeg kan opplyse at Havforskningsinstituttet i to høringsuttalelser før prosjektet startet, har påpekt at det er det samme hvor forurensede masser kommer fra, så lenge de er forurenset. Det er nemlig et hull i loven. Det er strengt forbudt å grave opp forurenset masse på land og dumpe den i sjøen. Men å grave opp forurenset masse i sjø, flytte den noen kilometer og putte giften ned i sjøen igjen, det er lov. Skjønn det den som kan. Bl.a. fagfolk ved Havforskningsinstituttet sa i fra på forhånd. Men de som burde ha hørt, hørte dessverre ikke etter.

Aud Kvalbein

varaordfører i Oslo og KrFs gruppeleder i bystyret

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere har fastpris vært i januar