Gå til sidens hovedinnhold

Grefsen-trafikken på dagsorden

Blant annet sto både Bråtenalleen og Krikegårdsbakken på bydelsutvalgets sakskart forrige torsdag: Noe må gjøres!

GREFSEN: Det er enighet blant bydelspolitikerne om at Samferdselsetaten må gjøre noe med trafikksituasjonen i Bråtenalleen; eventuelt utbedringer og/eller kanskje parkeringsrestriksjoner?

Men også i Kirkegårsdsbakken er politikerne enighet om at det bør gjøres noe. Og trafikkvedtakene fra bydelsutvalgsmøtet (BU) er også helt i tråd med innspill fra Grefsen barneskoles FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg).

Helhetlig - med undergang

– Det er viktig å vurdere de forskjellige trafikkproblemstillingene i både Grefsen Barneskoles og snart Grefsen Ungdomsskoles inntaksområde, helhetlig, og ikke stykkevis. I tillegg til ønske om utbedring av flaskehalsen Bråtenalléen opp til Kapellveien, og Kirkegårdsbakken - som ofte har trafikkkaos i forbindelse med henting og levering, så har vi i brev til Plan- og bygningsetaten understreket viktigheten av at den planlagte undergangen fra Gunnar Schjelderups vei kommer på plass snarest, sier Grefsen FAU-leder Erik Skei.

Skoleveiplan

– FAU har også fått tilsagn fra Samferdselsetaten om at det skal utarbeides en skoleveiplan for Grefsen skole. En slik helhetlig gjennomgang burde være standard ved større skoleutbygginger.

Onsdag (10.03.) står forøvrig reguleringsplanen for Grefsen skole på byutviklingskomitéens sakskart - og hvordan nettopp overgangen fra Grefsen skole - over Kapellveien – og til baneområdet skal foregå.

Reklame

Ny bok: Husker du disse to idiotene?