*Nettavisen* Nyheter.

Grorud får gjeldsslette

Bydel Grorud er en av fire bydeler som får gjeldsslette i det borgerlige budsjettforliket som ble lagt frem i forrige uke. Med en samlet ekstrapott på nesten 13 millioner kroner kan bydelen beholde flere tilbud.

Grorud: Nye Bydel Grorud hadde med seg mye gjeld fra de gamle bydelene. Det har derfor vært en svært vanskelig situasjon å komme ut av. Det koster jo mye å betale ned gjelden, og det er tjenestene det går på bekostning av. Så av hensyn til både brukere og ansatte synes jeg dette er flott, sier bydelsdirektør Torild Lien Utvik.

Gjeldsslette

Bydel Grorud får rundt 4,5 millioner kroner i gjeldsslette, og 8,4 millioner i andre midler. Av de fire bydelene som får sentral hjelp til gjeldsslette, har Bydel Grorud minst gjeld. Dårligst an lå Bydel Nordstrand, som nå får 29,9 millioner kroner i gjeldsslette. Men det må fortsatt kutt til.
Vi var heldige som fikk dekket inn gjelden fra inneværende år, men vi har fortsatt 11,5 millioner i kutt i budsjettrammen for bydelen. Dette er merforbruket fra 2004. Vi har derfor et vankeligere utgangspunkt enn de bydelen som gikk i balanse i fjor, sier Lien Utvik.

Eldre og funksjonshemmede

Det er de eldre og funksjonshemmede som blir prioritert i denne omgangen. Med de nye midlene blir forslåtte tre stillinger innen pedagogisk fagteam lagt tilbake, og det samme gjelder tre stillinger i oppsøkende team, altså forebyggende barnevern.
I miljøtjenesten blir forslaget om kutt av syv stillinger redusert med to til totalt fem nedlagte årsverk. Eldresentrene på Rødtvet og Kalbakken er også lagt tilbake i budsjettet (se egen sak).
Ungdomsklubbene på Romsås og Kalbakken derimot, er fortsatt foreslått sentralisert på Ammerud aktivitetssenter.
Vi har valgt disse prioritetene fordi de kuttene som var foreslått hos de andre tiltakene, gikk direkte på tjenesten til brukerne. Det å spre klubbene på tre forskjellige steder koster oss over to millioner, men gir ikke noe mer tilbud, bare mer spredt. Vi har derfor ansett dette som en administrativ riktig prioritering, sier Lien Utvik, og understreker at hun er klar over at dette forslaget vil skape mye misnøye.
Jeg vet jo at ungdommene ikke liker det, og at det er mange andre som også ikke synes dette er riktig. Men vi må operere innen våre budsjettrammer, og selv med de ekstra midlene klarer vi ikke å legge tilbake alle kuttene.

Ser fremover

Torild Lien Utvik ser fremover til budsjett 2007 når bydelen har betalt ned merforbruket fra 2004. Fordi bydelen nå ikke sitter igjen med gjeld fra 2005, kan 2007 bety en ny start for Grorud bydel.
Hvis vi klarer å holde oss innenfor budsjettet i 2006, tror jeg 2007 kan bli et betydeligere gunstigere år for bydelen. Da har vi betalt ned gjelden vår og kan bruke hele budsjettet på tjenestene våre, og det tror jeg man vil merke ganske mye, sier Lien Utvik.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag