RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

Grosserer Theodor Henrichsens sjømandshjem


«Grosserer Theodor Henrichsens sjømandshjem» i Karlsborgveien 5. Bilde fra «HVER 8 DAG».
«Grosserer Theodor Henrichsens sjømandshjem» i Karlsborgveien 5. Bilde fra «HVER 8 DAG».
Fra ukebladet "HVER 8. DAG" fra 13. april 1916 siterer jeg en artikkel om Henrichsens Sjømandshjem. Det ligg er til Karlsborgveien i Familiedalen, rett nedenfor Sjømannsskolen. Huset som ble oppført i 1905 ligger der den dag i dag.

Grosserer Henrichsen, født i 1828, død i 1868 var søn av grosserer og skipsreder Hans Henrichsen, av firma Hans Henrichsen & søn, Kristiania, bestemte i testamente av 20. april 1861, at en del av hans formue skulde sættes paa rente, indtil den hadde naadd en saadan størrelse, at der kunde skaffes et hjem for gamle, værdige, trængende sjøfolk i Kristiania. Saadant hjem er opført i Karlsborgveien og tat i bruk 29. september 1905. Overensstemmende med testamentet er der her bolig for 24 gamle sjømænd, som har en tarvelig, men dog tilstrækkelig underholdning. Legatets bestyres av formandskapet ved en komitè paa 3 medlemmer.

Hjemmet er en mønsterbolig med 16 soverum, hvorav ett 3-mands-, seks 2-mands- og ni 1-mandsværelser, forsamlingsværelse eller dagligstue med tilstøtende læseværelse, spisestue, kjøkken og anretning, verksted, bad etc. samt bolig for bestyreren. Skjønt mit besøk blev avlagt paa en meget uheldig tid paa dagen - straks efter den tidlige middag, da husets beboere skulde hvile - blev jeg da med elskværdig imøtekommenhet fra bestyrerens side vist omkring fra kjelder til loft.

Bestyreren som selv ledsaget mig trap op og trap ned, førte mig først op i 3. etages korridor, hvor jeg fik anledning til at bese 2 av soveværelserne; disse saa ut til at være præget av beboernes personlighet, her hadde de samlet omkring sig de forskjelligste ting, fra fotografier av sine kjære til snurrepiperier av alle slag; minder fra de mange reiser i fjerne og hjemlige farvand. Desværre fik jeg bare flygtig hilst paa et par av de gamle; de skulde hvile, saa jeg halvt om halvt følte mig som fredsforstyrreren, og der blev ikke anledning til en passiar i ro og mak med en eller anden av disse gamle erfarne sjømænd, som hadde set utviklingen fra seil- til dampskibs-trafik, og hvorav de fleste var fra 70- til langt op i 80-årene, - friske og rørlige lot de alle til at være. I de 10-11 aar hjemmet har bestaat, har ca. 50 sjømænd bodd der.

Hjemmet er noget for sig selv mer end i en retning, særlig derved, at her optas sjøfolk av alle rangklasser, fra kapteiner til matroser og stuerter, alle har de samme fordele, alle staar her paa like fot. Det er som i et velordnet hjem; mor og far og 24 barn, som alle nyter godt av den samme pleie og omhu. Til daglig er der 29 personer: Far og mor - bestyreren retter det straks til "mor og far" -, 24 "barn", 3 piker samt som regel en "ekstrahjælp". Fra verandaen hadde man en ypperlig utsikt over fjorden og øerne; denne var herligere fra bestyrerens egne værelser, som laa i loftetagen.

Ved vort besøk i kjøkkenet bemerket hr. S., at her var der intet speil, da dette var overflødig; kjeler og kar skinnet saa de godt kunde anvendes til det bruk, hvilket han fandt var heldig i betragtning av at glas nu var saa dyrt. Der var blit bakt, og brødene saa ekstra gode ut; det var "sammalt" mel, som var anvendt. Jeg maatte tænke paa vore bakere, som ikke synes det kan bli "velbakt" - her saa det ut til, at kokkepiken hadde klart den sak godt.

Hjemmets centralopvarning skaffet foruten varme værelser ogsaa varmt vand. I hver korridor var der koldt- og varmtvandskraner. Men i den værste vinterkulde hadde "centralopvarmingen" slaat feil, saa man fra julaften til 3. dag ikke hadde kunnet faa varmet op et eneste rum, undtagen i "peisestuen"; her var man saa samlet. Lamperne, som hadde maattet vike pladsen for det elektriske lys, blev atter pudset og fyldt og fik sin lille mission; at skulle skaffe litt varme i de øvrige værelser, - hu! hu! Koldt maa det ha været!

Kjeldere, rullebod, bad etc. bar alt vidne om orden og omhyggelighet og gjorde sit til, at helhetsindtrykket selv her var: lyst, luftig og rent. I loftsetagen var der et velfyldt "stabur", som en hvilken som helst husmor kunde bli fristet til at misunde dem. Her var ogsaa pikernes værelser; da jeg saa dem, tænkte jeg: "Intet under at de trives her!" Fru S. hadde just fortalt, at kokkepiken hadde været der i 10 ½ aar. Saa kom vi til tørreloftet, hvor der hang vask til tørring. Hveranden uke var der 2, som vasket i fire dage, den næste uke en til at gjøre i stand tøiet i likesaa mange dage; stoppning og lapning av det renvaskede tøi var "ekstrahjælpen" beskjæftiget med i flere dage efter hver vask. Klær og istandsættelse av disse er indbefattet i den "tilstrækkelige underholdning".

Ja, i sandhet, det var et hjem med dettes goder, jeg her hadde faat anledning til at se.

Paa veien op til hjemmet traf jeg en forhenværende sjømand, som da han blev spurt om den hurtigste vei til "hjemmet", uopfordret meddelte mig, "at slikt hjem fandtes der ikke i Skandinavien, - nei, ikke i hele verden! Jeg vet det, for jeg har en kamerat der. Alt er saa akkurat som om bord paa e'skute; bare det, at de maa være tilstede præcis til maaltiderne. Kan De tænke Dem en slik orden?"

Og i den tone fortsatte han sin ros, saa længe jeg nød godt av hans følge.

Underskrevet Anne-Marie

Beboerne

I 1934 bodde det 4 skipsførere, 5 maskinister, 3 stuerter, 3 båtsmenn, 2 matroser, 3 styrmenn, 1 fyrbøter og 1 seilmaker på sjømannshjemmet, og gjennomsnittsalderen var 69 år.

Den eldste var 82 år. Av tallene fra 1939 kan vi se at da var eldstemann 83 år og gjennomsnittsalderen var 71 år. Det var flere på listen fra 1934 som fremdeles i 1939 fremdeles bodde på hjemmet. I våre dager ville en vel si at stedet var en kombinasjon av aldersbolig og pleiehjem.

Instruks

I instruksen for bestyreren står det blant annet:

- Bestyreren pligter at forestaa den daglige drift, og derunder skabe et virkelig hjem for de i dette optagne sjøfolk.

- Bestyreren skal sørge for tilstrækkelig, sund, god kost samt klær og andre av bestyelsen bevilgede fornødenheder.

- Paase at sjøfolkene overholder saavel personlig renslighet og orden som at de holder sine værelser, klær etc. rene og i orden.

- Bestyreren skal paase overholdelsen av udfærdigede husregler vedrørende tiden for at staa op, spise, bade, være inde, slukke lys etc.

Litt fra reglementet

Bestyreren er hjemmets husfar og bestyrerens hustru dets husmor.

Hjemmets optagne sjøfolk har saavidt mulig pligt til i tur og omgang efter bestyrerens nærmere bestemmelse at delta i eller utføre mindre arbeider i hjemmets anliggender, saasom arbeide i fyrrummet, vedhugging, budtjeneste, havearbeide, sneskuffing og feining av gate og gaardsplads eller lignende.

Det paaligger som pligt for de friske og raske at hjælpe de syke og svake i hjemmet.

Daarlig opførsel, beruselse eller lignende medfører utvisning.

Renholds-Kontrakt

I kontrakten med Kristiania kommune står det at Renholdsstyre overtager følgende Arbeider:

- Blanding, Desinfektion og Bortførelse av Privetbeholderes Indhold (do-innhold).

- Bortførelse av Søppel og Husaffald.

- Rensning af Kloakkummer og Afløbsledninger i Kjældere og paa Gaardsplads og Bortførelse af Affaldet.

- Som Godtgjørlse for det overtagne Arbeide erlægges et Beløb af kr. 70,00 i aarlig Afgift.

Avtalen er datert 25. august 1905.

Byantikvaren skriver:

Bygget fra 1905 etter tegninger av Thorvald Astrup, er utført i nasjonalromantisk jugendstil med valmet tak og arker. Det er en karakteristisk del av det verdifulle og bevaringsverdige bygningsmiljøet i området.

Det tidligere sjømannshjemmet har stor kulturhistorisk og arkitektonisk verdi, og står på Byantikvarens Gule liste over bevaringsverdige bygninger. Eiendommen er regulert til spesialområde med formål bevaring. Hovedinngangsdøren har en arkitektonisk og detaljering av høy verdi.

Dagens situasjon

Karlsborg rehabiliteringssenter

Rusmiddeletaten i Oslo kommune har overtatt bygget og i dag bor det 20 yngre menn med rusproblemer her. Det vektlegges å skape et trygt og trivelig botilbud gjennom omsorg, aktiviteter og individuell oppfølging til selvhjelp og rusmestring, med videreføring i eller utenfor etaten.

Den enkelte beboer får en kontaktperson som har ansvar for oppfølging på institusjoner og koordinering av samarbeid med 1.linjetjenesten. En bistår med å mestre og løse dagliglivets problemer.

Personalet består av institusjonssjef, assisterende institusjonssjef, miljøterapeuter og miljøarbeidere. Institusjonen er døgnbemannet og har 12 stillingshjemler.

Det er koordinert med aktiviteten i Mosseveien 223.

Det er ikke mottatt klager fra naboer. Etter å ha vært på besøk i huset et par ganger, har jeg det beste inntrykk av stedet.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

comments powered by Disqus

Våre bloggere