*Nettavisen* Nyheter.

Grovt skadeverk ved Lysakerelva

Ett utall store trær nedenfor Elvefaret borettslag ved Lysakerelva er utsatt for grovt skadeverk. Barken er fjernet i opp til to meters høyde, samtidig som det er hugget og saget i trærne.

Møllefaret: - Dette er ille, sier leder av Lysakervassdragets Venner, John E. Tibballs.
Rett ved der Elvefaret går over i gang- og sykkelstien langs Lysakerelva har et stort område med store og små trær fått omfattende skader. I et langt belte nedenfor stien er alle større trær og mange yngre trær fått fjernet barken i opp til to meters høyde. Verst har det gått ut over de store grantrærne. Det har skjedd på den del av trærne som er vendt bort fra stien, så det nesten er umulig å oppdage skadeverket når man passerer. I tillegg er det store trær som er skåret halvveis over. Trær som ligger tett opp til den mye brukte stien. Ved kraftig vind kan dette være farlig for forbipasserende.

Vil dø


- Denne ødeleggelsen har skjedd i et konsentrert område. Det tyder på at her er det noen som ikke aksepterer at det vokser store trær selv om de har bosatt seg ved et vernet naturområde. Man vet heller ikke om trærne er blitt forgiftet. Flere av disse trærne er uansett så skadet at de vil dø. sier Tibballs.
Påføringen av skadene har tydelig vært tidkrevende og foregått over lang tid.
- Dette er dessverre noe vi har sett flere steder, men ikke i et så stort omfang som dette. Rett overfor her på Bærumssiden, er det en huseier som har brukt motorsagen og fjernet trærne helt ned til elven. Det blir eventuelt en sak for Bærum kommune, sier Tibballs, som vil forfølge skadeverket gjennom friluftsetaten.

Trussel

Terje Blindheim er daglig leder i stiftelsen Biofokus. Han har ledet arbeidet med å kartlegge det biologiske mangfoldet langs Lysakerelva, på oppdrag fra Oslo og Bærum kommune.
- I og med at trærne ikke er ringbarket (barken fjernes helt rundt - journ. anm.) er sjansen større for at noen vil overleve. Avhengig av hvor store skadene er kan det ta alt fra ett til mange år før trærne dør, mens andre vil overleve. Det er spesielt gran som er mest utsatt, sier Blindheim.
Han er oppgitt over holdningen til mange grunneiere som er bosatt mot naturområdet ved Lysakerelva.
- Hugging av trær skjer hele tiden, også av direkte truete arter. Når store felt av trær blir borte, er det også en trussel mot det biologiske mangfoldet. I stedet vil det vokse opp kratt. Trærne skal dø i sitt eget tempo og bidra til mangfoldet, sier Blindheim.
Han er også lite glad for de enorme mengdene med ulikt hageavfall som blir kastet i områdene langs Lysakerelva.
- I tillegg til at områder gjøres utilgjengelige, er hageavfallet en trussel gjennom at det fører til spredning av fremmede arter, sier Blindheim.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.