*Nettavisen* Nyheter.

Hadde mange argumenter for lavere eiendomsskatt

VINTER: Ekeberg Hageby slik den er ut en kald vinterdag i 2013. Foto: Foto: Gunnar Pedersen

Ekeberg Hagebys Vel ville i 1950 forsøke å få redusert eiendomsskatten til det halve. De engasjerte advokat Middelthon til å hjelpe til, og i den forbindelse skrev de til ham med argumenter som han kunne benytte seg av i søknaden.

Klikk på bildet for å forstørre.

INNE: Interiør fra forretningen til Henry Tørnby. Foto utlånt av Kjell Tørnby.

Klikk på bildet for å forstørre.

KOLONIAL: Henry Tørnbys kolonialforretning i Brannfjellveien 29, som var den eneste ved Ekeberg Hageby. Foto utlånt av Kjell Tørnby, sønn av Henry Tørnby, det er fra perioden 1935 – 1940.

Brevet er referert nedenfor:

Oslo, den 14. november 1950.
Herr o. r. sakf. Axel Middelthon, Stortingsgt. 28, Oslo.

Vi tillater oss herved å oversende Dem oppgave over de forskjellige ankepunkter vedrørende saken om eiendomsskatten.

Pkt. 1. Det er én folkeskole og én høyere almenskole som ligger ved Holtet nøyaktig 2 km fra Ekeberg Hagebys centrum. Her kan anføres at skoleveien går over Ekebergsletta som om vinteren ofte er så godt som ufarbar. Det blåser meget sterkt og ofte der oppe, og med mye sne og sterk kulde, er det ofte betenkelig å sende barna på skolen.

Pkt. 2. Der finnes ikke apotek i Hagebyen. Nærmeste apotek er Holtet, 2 km borte.

Pkt. 3. Der finnes ikke vaskeri. Her er man henvist til byens.

Pkt. 4. Der finnes ikke sykehus. Nærmeste sykehus er Lægevakten, Ullevål og Aker sykehus som samtlige ligger 3 til 10 km. Borte.

Pkt. 5. Der finnes ingen læge og ingen tannlæge, og ingen kino. Alle disse ting ligger nærmest på Holtet, ca. 2,5 km borte.

Pkt. 6. Der finnes ingen offentlige kontorer, politistasjon eller brannstasjon, man er her henvist til byens centrum, Holtet og Kastellet.

Pkt. 7. En del veier er private og vedlikehold, sandstrøing og snebrøyting besørges privat.

Pkt. 8. Vi har samme hundeavgift som for landkommuner p.g.a. nødvendigheten av å holde vakthund, bl.a. i forbindelse med frukthavene.

Pkt. 9. Vi henviser til Brannsjefen i Oslo, hans soneinndeling av Oslo og Aker med hensyn til bråtebrenning hvor der fremkommer at Ekeberg Hageby er oppført som ikke bymessig bebygget strøk.

Pkt. 10. Vedrørende person- og godstransportforbindelse. Det hender at Oslo Sporveiers rute 18 på grunn av føret ikke kjører opp til toppen. Det samme er tilfelle med jernbanens bilavdeling. Det er meget dårlig godstransportforbindelse. Vi gjør oppmerksom på at Hagebyen ligger ca. 125 m over Gamlebyen i høyde og avstand i luftlinje er ca. 500 m.

Pkt. 11. «Slettastua» midt på Ekebergsletta er kommet i gruppe 1, tiltrots for at den bør kondemneres.

Pkt. 12. Ekeberg Hageby er kommet i gruppe 1 mens Simensbråten er kommet i gruppe 2, tiltrots for at dette strøk har adskillig flere bymessige fordeler, slik som elektrisk forstadsbane, drosjeholdeplass, telefon og brannmelder, bank, forretninger etc.

Pkt. 13. I Ekeberg Hageby finnes det bare veier uten fortau med unntak av Rørts vei. Det er således ikke gater. Der mangler gatelys, og der mangler gatelys slik at veiskiltene kan sees, og der kan også sies at gateskiltene ikke holdes i slik stand at de er synlige

Pkt. 14. Ingen drosjeholdeplass, og det er meget vanskelig å få en drosje til de forskjellige veier idet nesten ikke én drosjeeier eller drosjesjåfør vet hvor Ekeberg Hageby er. Drosjene nekter ofte å kjøre opp. Bl.a. på grunn av bakkene og føret.

Pkt. 15. Det finnes ikke forretninger av noe slag med unntak av en liten kolonialforretning som nu er fullstendig sprengt, idet beboerne i Obos-byggene på Lille Ekeberg delvis søker til denne forretning.

Pkt. 16. Gangforbindelsen med byen «innenfor den gamle bygrense og holdeplass for Oslo Sporveiers rute 18» er i slik forfatning og ligger i slikt terreng at den er livsfarlig å benytte. Gangforbindelsen er 126 m lang og høydeforskjellen er ca. 30 m. Ved å gå kjøreveien rundt er lengden 1 km. Tiltrots for gjentatte henvendelser har Kommunen ikke villet utbedre gangforbindelsen. For å vise nødvendigheten av denne gangforbindelse kan henvises til Lagmannsrettsdom av 1888.

Pkt. 17. Der finnes ikke brannmelder og ingen telefonkiosk.

Pkt. 18. Politiet foretar aldri avpatruljering av strøket, likesom det har hendt at Bekkelaget Politistasjon ikke har kunnet rykke ut på grunn av telefonpass.

Pkt. 19. Der er meget dårlig postforbindelse. Poståpneriet ligger på Simensbråten, 1,5 km borte og all post er 1 dag forsinket i forhold til Oslo centrum.

Ærbødigst
for EKEBERG HAGEBYS VEL Per Hallan

Brevet gjenspeiler mange interessante forhold i Ekeberg Hageby som har lokalhistorisk interesse. Det hører med til historien at de aller fleste eiendommene ikke fikk nedsatt eiendomsskatten.


Kilder:
Birger Hegna var formann i Ekeberg Hagebys Vel i mange, mange år. Hans datter Turid Hegna Burud har noen dokumenter fra Vellets arkiv, blant andre det som er gjengitt her.

Annonsebilag