Gå til sidens hovedinnhold

Haga liker oss visst ikke?

Senterpartiet har hatt årsmøte. Noen mener partiet sliter en smule med profilen sin. Venstres ustoppelige snakkemaskin Sponheim mener partiet under Haga har lagt seg til venstre for SV i en rekke saker, og slett ikke er noe sentrumsparti lenger. Han er ikke alene om å undre seg over at dette er samme parti som satt i regjering med de borgerlige for ganske kort siden. Selv spør vi oss hvor Senterpartiet skal finne argumentene for at flere velgere i de store byene skal stemme på Haga&co. Dette er visstnok en viktig målsetning for Senterpartiet fremover.
Åslaug Haga prøvde under landsmøtet å gjøre seg lekker for deler av Oslos befolkning. Hun fortalte hvor hyggelige folk er i Groruddalen. Det kunne vært et positivt håndslag til en del av byen med spesielle utfordringer. Dessverre var skrytet av den hyggelige befolkningen fulgt av en sammenligning med en annen del av byen, nærmere bestemt Oslo vest. Her kunne kommunalminister og Senterpartileder Åslaug Haga fortelle sine partifeller og hele Norge at folk ikke er like hyggelige.
Haga hadde sikkert bare positive intensjoner med sitt absurde utsagn. Hun ville markere støtte til Groruddalen, og brukte fersk statistikk til å underbygge sin oppfatning av hvor folk er hyggelige og ikke. Ullern Avis Akersposten har skrevet om denne statistikken som forteller at folk i noen deler av byen trives bedre enn i andre deler av byen, og at trivsel og økonomi ikke følger hverandre. Dette er spennende kunnskap, og verd å lære av. Men at en partileder og sittende statsråd bruker slik statistikk til å dele oss Oslo-beboere inn i hyggelige og mindre hyggelige grupper basert på geografi, det er barnaktig og trist. Hun bor selv i universitetsbygda Ås i Akershus. Hun mener kanskje at de delene av Ås der bøndene bor er hyggeligere enn boligområdene der de universitetsansatte bor? Har kommunalministeren tilsvarende modeller for alle kommuner i Norge?
Vi tror ikke det. Vi tror Haga mener som veldig mange andre, at det er legitimt å rakke ned på folk som bor i Oslo vest. Vi har liksom alt, og fortjener tyn. En holdning vi misliker sterkt. Oslo er en by med farlig store sosiale skiller. Hagas utspill bidrar ikke til å rive murer, tvert imot. En artig øvelse er å spørre seg hva som hadde skjedd om hun rakket ned på befolkningen i Groruddalen og sa at folk i Oslo vest er hyggeligere.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot