Hagen forutså krisen på sykehuset

Carl I. Hagen har anmeldt Oslo universitetssykehus for brudd på Helsepersonelloven.

Carl I. Hagen har anmeldt Oslo universitetssykehus for brudd på Helsepersonelloven. Foto: Begge foto: Vidar Bakken

Carl I. Hagen (Frp) la frem et forslag i Rådhuset som ville hindret at en 92-åring ble overlatt til seg selv midt på natten.

STYGT SKADET: Anne-Lise Knoph var tydelig merket av fallet flere dager etter ulykken.

ULLEVÅL/VINDEREN: DittOslo var først ute med å fortelle om den skadde 92 år gamle kvinnen som ble sendt alene hjem fra Oslo universitetssykehus midt på natten, selv om hun tryglet om følge (se faktaboks).

– Helt unødvendig

– Jeg ble rasende da jeg leste om dette. Det var helt unødvendig og kunne vært unngått på flere måter. Vi visste at slike situasjoner kunne oppstå. Da samarbeidsavtalen mellom Oslo kommune og helseforetakene ble behandlet i Helse- og sosialkomiteen i mars, fremmet jeg et tilleggsforslag som bare fikk støtte av Rødt, sier FrPs gruppeleder i bystyret, Carl I. Hagen.

Hagens forslag dreide seg om en nærmere bestemmelse knyttet til overføring av utskrivningsklare pasienter til bydelene.

– Jeg la frem et forslag som gjaldt pasienter som har behov for et tilbud fra kommunehelsetjenesten ved utskriving. I dette lå det et krav til sykehuset at varsel om utskriving skulle gis kommunen i tidsrommet 08.00 til 15.00 alle dager. I Anne-Lise Knophs tilfelle ble det forsøkt å oppnå kontakt med hjemmetjenesten midt på natten og nå vet vi hvor galt det gikk, sier Hagen.

– Hun skulle naturligvis vært på sykehuset til observasjon til dagen etter. I forslaget lå det også en begrensning for kommunemottak av pasientene. Det skulle skje utenfor tidsrommet 20.00–08.00 for at mottak av pasientene til bydelene skulle være faglig og etisk forsvarlig.

Byråkratene bestemmer

I komiteen fikk han beskjed om at avtalen var ferdig utformet og at fremforhandling av nye momenter ville forsinke gjennomføringen av avtalen.

– Det er et dårlig argument. Byråkratene utformer en avtale uten å høre om vi politikere har krav til avtalen. Nå viser det seg at det er nødvendig å få disse punktene på plass og jeg akter å fremme forslaget på nytt. Fabian Stang sa i et intervju at Anne-Lise Knoph kunne ringe han midt på natten om hun ble utsatt for noe av det samme på nytt. Vi trenger ikke en ordfører som står opp midt på natten. Vi trenger et regelverk som ivaretar alle pasientene, sier Hagen, som har politianmeldt Oslo universitetssykehus for behandlingen av 92-åringen.

«Krone og øre-rederne»

– Jeg mener behandlingen av kvinnen er et brudd på Helsepersonelloven §67, som dreier seg om at man kan bli straffet ved «grovt uaktsomt» å ha overtrådt bestemmelsene i helsepersonelloven, sier Hagen.

– I denne saken er jeg redd for at helsepersonell på stedet kan ha vært utsatt for utilbørlig press på grunn av plassmangel og/eller økonomiske forhold. Helsepersonelloven gir anledning til å nekte å utføre ordre hvis kvalifisert personale mener det er uforsvarlig å skrive pasienten ut og sende vedkommende fra sykehuset. Det kan de gjøre med loven i hånd. Det overordnede er pasientene og ikke «krone og øre-rederne», sier Hagen, og viser til §4 i Helsepersonelloven.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.