Hallen på banen

Korsvoll IL vil skape en sosial møteplass og flerbrukshall for barn og unge, som de håper blir et godt alternativ til opphold i sentrum.

Korsvoll: - En sentral og sosial møteplass på Korsvoll med kafé og møtelokaler vil løse dagens uholdbare parkerings- og trafikksituasjon. Det er tvilsomt om det blir avsatt kommunale midler for løsning av dagens parkerings- og trafikksituasjon uten samtidig regulering for hall på Korsvollbanen, uttaler Lars Dueled, styreleder i Korsvoll Idrettslag (KIL).

- Uholdbar situasjon

Dueled foreslår at deler av skogholtet sør for Korsvollbanen tilrettelegges for parkering for løsning av dagens uholdbare situasjon.
- Det kan for eksempel anlegges 16 parkeringsplasser bak hallen samt 31 skråliggende parkeringsplasser på en smal rekke nærmest kunstgressbanen med enveiskjøring fra Åmotveien til Korsvollbråtan. Skoginngrepet blir derved minimalt og trafikksituasjonen blir bedre. Samtidig vil eventuell overskuddsmasse fra dette anleggsarbeidet kunne tilføres resten av skogholtet eller andre deler av området på en naturlig måte som støydempende tiltak overfor naboene, sier han.
KIL ønsker nabotomta på den andre siden av Åmotveien regulert til allmennyttige idrettsformål som eksempelvis skøytebane og frileikareal. Dersom dette reguleringsforslaget ikke skulle bli vedtatt mener KIL at skøytebanen uten problemer vil kunne anlegges andre steder på Korsvollbanen.

Oppfordrer til engasjement

- Dersom Korsvollhallen ikke skulle bli anlagt på Korsvollbanen synes Korsvoll skole å være eneste lokale alternativ for plassering av en flerbrukshall på Korsvoll. Deler av skogholtet øst for skolen vil kanskje kunne brukes for anlegg av både hall og parkering. En hall i tilknytning til skolen vil kunne bidra til å løse den prekære hallmangelen i KIL. Imidlertid vil ikke KILs visjon om å gjøre Korsvollbanen til det lokale og sosiale samlingspunktet for alle våre aktiviteter og beboerne på Korsvoll bli oppfylt, mener styrelederen.
- Vi håper at lokalmiljøet på Korsvoll sammen skal kunne benytte KILs positive forhold til kommunen, bydelen og idrettskretsen samt dagens gunstige tippemiddelsituasjon for å sikre en flerbrukshall på Korsvoll i løpet av nær fremtid. Vi oppfordrer derfor alle om å engasjere seg i denne saken og komme med konstruktive innspill for plassering av Korsvollhallen, utfordrer styrelederen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.