Gå til sidens hovedinnhold

Handlingsplan mot rus

Lokalpolitikerne i Ullern er rystet over resultatene fra SaLTo-undersøkelsen, som viser at Ullernungdom drikker mye mer enn annen ungdom i Oslo.

Ullern: Bydelspolitikerne Tone Bjåland (SV) og Dag Harlem Stenersen (A) vil arbeide frem en ruspolitisk handlingsplan for bydelen, etter de nedslående nyhetene om ungdommens drikkevaner i bydelen.
- Vi vil gjennom bydelsutvalget jobbe frem en tverrpolitisk handlingsplan. Det haster når vi nå vet resultatene av undersøkelsen, sier Harlem Stenersen.
- Som beboer og forelder kan jeg ikke sitte rolig å vite at vold og forulemping av jenter er økende som resultat av dårlige alkoholvaner blant ungdom, sier Bjåland.

Foreldrenes lemfeldighet

Undersøkelsen viser at flertallet av ungdom debuterer med å drikke seg beruset i 14-årsalderen. Undersøkelsen viser også at nesten halvparten av elevene på 9. klassetrinn har drukket seg beruset, mens syv av ti av elever på 10. klassetrinn har gjort det samme. Hele 91,4 prosent av elever på 1. videregående har drukket seg beruset. 22,5 prosent i de tre ungdomsgruppene har prøvd andre rusmidler en eller flere ganger. I tillegg har 14,4 prosent brukt hasj/marihuana en eller flere ganger.
- Til en viss grad må ungdommen betale prisen for foreldrenes lemfeldighet. Jeg ønsker et mye større foreldreengasjement. Særlig tenker jeg på foreldrene som rollemodeller og i hvilken grad ungdom blir overlatt til seg selv, spesielt i helgene, sier Bjåland.

Borte i helgen.

SaLTo-undersøkelsen viser at det er en klar sammenheng mellom foreldrenes drikkevaner og barnas alkoholbruk. Den viser også at blant barn med faste innetider er det færre som har drukket seg beruset. Det er også en klar sammenheng mellom foreldrenes oppfølging og graden av alkoholbruk blant barna. Blant dem som drikker seg beruset, sier for eksempel nesten 60 prosent at de vil drikke mer enn ellers dersom foreldrene er borte i helgen. Begge politikerne stiller seg helt uforstående til at noen foreldre leier Securitas-vakter for å holde orden på hjemme-alenefester, mens de selv er på hytta eller ferie.
- Foreldrene må gå i seg selv og ta ansvar. Mens drikkeproblemene blant ungdom i øst er vesentlig mindre enn i de vestlige bydeler, kommer for eksempel 80 prosent av foreldrene som er med i natteravnene i sentrum av Oslo fra de østlige bydeler, sier Harlem Stenersen.
- Det er en rekke tiltak vi må se på. I sterkere grad må vi blant annet få FAU på de enkelte skolene engasjert. Vi ønsker også et synlig nærpoliti i helgene. Det er dessuten håpløst når Majorstua politistasjon er stengt i helgene. Igjen må vi også rette fokuset mot hvor lett det er for ungdom å kjøpe alkohol i butikkene, sier Bjåland.

Trygge møteplasser

De er også opptatt av at barn og ungdom skal få flere møteplasser i bydelen.
- Riktignok har vi Stoppestedet. Samtidig vet vi at et stort flertall trekker ned mot Majorstua og sentrum, særlig i helgene. Vi må prioritere arbeidet med å skaffe barn og ungdom trygge møteplasser. Vi er også opptatt av at Ullern skal få et mye større tilbud for barn og ungdom når det gjelder idrett. Vi må få fortgang i planene om flerbrukshall og opparbeidelse av uteområdet på Ullernbanen. Her vil det bli plass til både breddeidrett og uorganisert idrett. Bydel Ullern er en bydel som har vært underprioritert av kommunen når det gjelder idrettsanlegg. Jeg håper politikerne i rådhuset ser at de nå har fått et godt argument for å prioritere Ullernbanen, sier Harlem Stenersen.
- På Ullernbanen kan vi også få et svømmeanlegg. Vi må også finne steder å sette opp ballbinger. Det er uomtvistelig at jo dårligere tilbudet for barn og ungdom er, jo lettere kommer man inn i miljøer knyttet til rus. Vi kan ramse opp en rekke tiltak som kan virke positivt. Uansett må vi som ansvarlige politikere i bydelsutvalget være med å få fortgang i prosessen og komme frem til en ruspolitisk plattform som virker. Vi kan ikke rolig sitte å se på at barn og ungdom blir ødelagt av rus. Nå må vi raskt finne årsakene og sette tiltak ut i livet, sier Bjåland.

Reklame

Black weekend: Salgene fortsetter - Her får du oversikten du trenger