*Nettavisen* Nyheter.

Hanssen vil på Tinget

Under bydelsutvalget møte kom inger Frettem med blomster til Lars Asbjørn Hanssen som takk for hans hjelp i kampen mot Statens vegvesen. Foto: V. Bakken

BU-leder i Bydel Vestre Aker, Lars Asbjørn Hanssen, er klar for Oslobenken.

VESTRE AKER: Hanssen har flere ganger opptrådt i våre spalter. Særlig har det skjedd når han har vært irritert over et sendrektig byråkrati. Da har han tatt tak for å få fortgang i saker, om det har dreid seg om fellesskapets beste eller om enkeltskjebner.

– Jeg håper å bli nominert til kumulert plass på Høyres stortingsliste for Oslo. Det er altfor få trøndere på Stortinget, sier en spøkefull Hanssen, som gjennom sin umiskjennelige dialekt ikke kan legge skjul på sin opprinnelse.

Barns oppvekstvilkår

– Hva er hjertesakene?

– Det er særlig to ting. Barns oppvekstvilkår ligger meg nærmest på hjertet. Jeg er veldig opptatt av at barn som ikke har det så bra, blir «sett» så tidlig som mulig. Dette er viktig å få kartlagt allerede i barnehagen. Vi må være modige og først og fremst tjene barnas beste og ikke bare foreldrenes beste. Når det gjelder barns oppvekstvilkår så må vi holde trykk på en av Høyres kjernesaker, nemlig utvikling av skolen og gode barnehager, sier Hanssen.

- På den annen side er jeg opptatt av slutten på livet. I Norge har vi råd til å gi alle en verdig alderdom med hensyn til omsorg, om det er snakk om det å bo hjemme så lenge man selv vil eller det er snakk om sykehjem. Et sykehjem skal først og fremst være et hjem og ikke en institusjon.

Byråkratiet

Deretter kommer Hanssen inn på komplisert lovgivning og byråkratiets forvaltning av lovverket.

– I flere sammenhenger føler jeg at politikerne har abdisert og at reguleringer og lovverk er overlatt til byråkratiet i sin helhet. Et fragmentert og tungrodd byråkrati fører ofte til at viktige saker nærmest stopper opp på grunn av dårlig kommunikasjon eller ulike tolkninger. Det betyr også at vi får mindre effekt av offentlige budsjetter. Dette vil jeg gjøre noe med, sier Hanssen.

- Apropos effektivitet og bruk av midler har vi mye å lære av frivillige organisasjoner. Det står respekt av både hvordan de innhenter midler og hvor mye effekt de får ut av de begrensete midler de disponerer. Vi har grunn til å sende en stor takk til disse uttalige ildsjelene i vårt samfunn.

Storbypolitikk

Når Hanssen kommer inn på samferdselspolitikk er det rikspolitikeren som ypper seg.

– Vi mangler totalt en storbypolitikk i dag. For Oslo så er det nå tvingende nødvendig å få på plass en helhetlig samferdselspolitisk infrastruktur som omfatter hele Østlandsregionen. Det må skje raskt. Vi ser i dag at man stadig oftere må ty til restriktive strakstiltak for å unngå at storbyer som Oslo ikke skal kveles. Utviklingen har løpt mye raskere enn den rødgrønne regjering har evnet å tenke, sier BU-lederen.

– Vi må nå få en erkjennelse av at det norske samfunn definitivt går mot en mer sentralisert bosettingsstruktur. Vi trenger en ny dynamisk giv for hele Østlandsregionen generelt og for Oslo som hovedstad spesielt. I dette ligger også at politiet må omorganiseres og gis mulighet til å bli den effektive samfunnets beskyttere som jeg vet at de selv så inderlig ønsker å være. Det vi avgjort trenger er en ny regjering som har evne til handlekraft og gjennomføringsevne. Vi trenger ikke mer byråkrati og flere utredninger. Vi trenger handling, sier Hanssen, som har mye mer på hjertet om han kommer i posisjon.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.