*Nettavisen* Nyheter.

Har fortsatt tro på Stubberud

Posten Norge har skrinlagt sine planer om brev og pakkesentral på Stubberud. Det har ikke Groruddalens forkjemper, byråd Grete Horntvedt.

Groruddalen: Med et enstemmig bystyre bak seg, jobber byråd Horntvedt fortsatt med stor iver for å få lokalisert Postens nye brev og pakkesentral på Stubberud-området.
Hun kjemper for å få på plass et tiltak som befolkningen i Lørenskog ikke vil ha, og for en lokalisering som Posten for lengst har forkastet. Hun klaget sin nød inn for samferdselsministeren, men fikk ingen støtte.
Rir du kjepphester i denne saken byråd Grete Horntvedt, eller sitter du med annen informasjon om Postens framtid enn alle andre?
Ingen av delene. Jeg forholder meg til Postens egne utredninger om Stubberud, som også konkluderer med at miljøet i Oslo vil være best tjent med denne løsningen. Her får en mulighet i fellesskap til å rette opp gamle miljøsynder. Vi tilbyr nå Posten å hjelpe til å rydde Stubberud-fyllinga for både søppel og for bedrifter som allerede holder til der. Dette er en utstrakt hånd til Posten dersom de får nei til Robsrud-alternativet, og det tror jeg de får.
Oslo kommune har kommet med innsigelser om denne saken til fylkesmannen. Er det ditt håp at miljøvernministeren nå griper inn og stopper en utbygging på Robsrud?
Samferdselsminister Navarsete og Posten Norge, har stort sett bare vært opptatt av de økonomiske sidene ved en lokalisering av den nye brev og pakketerminalen. Miljøvernminister Bjørnøy derimot, er både programforpliktet til og interessert i å ivareta de miljømessige konsekvenser. Hun er også øverste instans for plansaker i Norge.
Du støtter også samlingen av Postens godsvirksomheten på Alnabru. Er dette et ledd i utviklingsplanene for Groruddalen?
Opprydding i terminalvirksomheten på Alnabru er en del av det pågående arbeidet med en helhetlig utviklingsplan for Groruddalen. Nærheten til jernbane gjør det mulig å fortsette arbeidet med å overføre godstransport fra vei til bane. Jeg tror også at en slik løsning vil gi en redusert trafikk og miljøbelastning for hele området.
Groruddalen er ikke kjent som en høyre-bastion. Som høyre-byråd, står du nå fram som Groruddalens forkjemper. Innebærer dette en ny politikk fra Høyre?
Høyrevelgere finner du over alt, også i Groruddalen. Nå er det jo ikke bare egne velgere jeg jobber for, men står på for hele befolkningen i Oslo..
Uten at det har med denne saken å gjøre, bor jeg selv øverst oppe i Groruddalen mot Østmarka og trives godt. Her er det svært gode boforhold, men deler av Groruddalen har et av de mest belastete fysiske miljøer i Oslo, og Groruddal-satsningen er en del av arbeidet med å gjøre noe med dette. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom staten og Oslo kommune. Spleiselaget er ment å strekke seg over en periode på ti år, og målet er at begge parter setter av 50 mill. kroner hvert år.
Som byråd og ikke minst beboer, hvordan ser Groruddalen ut om ti år?
Jeg har stor tro på og godt håp om å kunne være med på å bidra til at dette skal bli et mye bedre område å bo i. Mye bedre enn hva som er tilfelle i dag. Vi har fått orden på trafikken, og kanskje et miljølokk over deler av E6.
Vi har fått Europas mest moderne og miljøvennlige godssentral, og Alnaelva er kommet fram og opp i dagen igjen. Renset og ren.
Dalen har fått ny fotballhall og en ny ministadion med kunstgress på Stubberud, det grønne området ved IKEA.
Stasjonene har blitt utviklet til små stasjonsbyer med egen stedsidentitet.
Kulturen har fått et løft, og sist og ikke minst har vi fått utviklet og gjort noe med mange kulturminner og mange av Akergårdene.
Nå er det Groruddalens tur.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.