Har huset verneverdi?

Svein Solhjell (t.v.) og Sten Sture Larre i Fortidsminneforeningen har protestert mot rivesøknaden, og håper byutviklingskomiteen vil gi huset og strøket en sjanse gjennom en ny vurdering av gjeldende reguleringsplan.

Svein Solhjell (t.v.) og Sten Sture Larre i Fortidsminneforeningen har protestert mot rivesøknaden, og håper byutviklingskomiteen vil gi huset og strøket en sjanse gjennom en ny vurdering av gjeldende reguleringsplan. Foto: Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Bergsalleen 17b bør ikke rives, mener Fortidsminneforeningen.

 

Ønskes revet. Nå skal saken til politisk behandling.

BERG/ULLEVÅL: Plan- og bygningsetaten (PBE) godkjenner rivning av Bergsalleen 17b, til fordel for oppføring av to nye eneboliger i moderne stil, forbundet med felles parkeringskjeller. Byantikvaren på sin side mener bygningen ikke har spesielt stor enkeltverdi eller miljøverdi som kulturminne, men kan likevel ikke anbefale rivningen. Nå skal saken til politisk behandling.

– Det er opplagt bevaringsverdier ved huset. Begrunnelsen for å rive er uvanlig. Den bruker småhusplanens bestemmelser som argument. Her skal det kun være bevaringsverdien ved huset som skal avgjøre rivning eller ikke, sier leder av byutviklingskomiteen, Ola Elvestuen (V).

Han vil likevel ikke trekke noen konklusjon i saken før komiteen har vært på befaring på tomten.

Tidstypisk

Bergsalleen 17b er bebygd med en enebolig fra cirka 1921 og en enkeltgarasje. «Eksisterende bebyggelse inngår i den tidstypiske rekken av hus i Bergsalleen som alle er fra samme tidsepoke på 1920/30-tallet. Boligen er oppført i 2 etasjer med pyramidetak og kledd med stående trepanel,» skriver PBE.

– Planstridig

Ramsfjell Arkitekter AS skriver i rivningssøknaden at husets høyde (mønehøyden er 11,2 meter) vil betinge dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan (Småhusplanen tillater gesimshøyde inntil 6,5 meter og mønehøyde inntil 9 meter). Det vises dessuten til at første etasjes gulv, som ligger en meter over terreng, vanskeliggjør kvalitetsmessig god kontakt mellom ute- og innearealer uten vesentlig heving av terrenget.

– Dårlige argumenter

– Det er dårlige argumenter. Se bare på husene rundt. Det er de færreste som har utgang direkte til bakkeplan. Skal alle måtte heve terrenget? Dessuten; å si at påbygg ikke ville fått dispensasjon, uten at det vises til at det er søkt om slikt, er spesielt, sier leder Sten Sture Larre og styremedlem Svein Solhjell i Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus.

De mener kvalitetene ved Bergsalleen taler for at huset bør bli stående.


– Dette er et godt eksempel på norsk villaarkitektur fra 1920-tallet. Huset er en del av kulturlandskapet langs Bergsalleen, med Ullevål Hageby og Damplass i den ene enden, og Berg gård i den andre. Dette er en fabelaktig allé. At bebyggelsen er tilbaketrukket fra veien er helt riktig. Dessverre har det tidligere skjedd fortetting i hagene med bygging av hus nær Bergsalleen. Men det at slike feil har skjedd tidligere bør ikke sette presedens for videre fortetting i området, sier Solhjell.

Fortidsminneforeningen mener huset eventuelt bør påbygges forsiktig, eller at eksisterende uthus/garasje på husets sørside tillates erstattes med en ikke for stor villa.

– Vil gi klager

Hos arkitekten er de ikke enige i kritikken.

– Hvorfor er småhusplanen brukt som argumentasjon for riving av boligen, når småhusplanen ikke har tilbakevirkende kraft?

– Fordi et tilbygg ville utfordre Småhusplanens høydebegrensninger. En mulig forlengelse av mønet ville kreve dispensasjon og, etter vår vurdering, gi en høy og dominerende bygning. Både naboer og PBE ville kunne protestere på en slik løsning, sier Eigil Ramsfjell i Ramsfjell Arkitekter.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag