Gå til sidens hovedinnhold

Hard kamp om faglærte

Den storstilte barnehageutbyggingen gjør mangelen på førskolelærere stadig vanskeligere.

BRYN: Styrer i Bryn estetiske barnehage Stine Marie Pedersen opplever at kampen om faglært personell har blitt hardere etter at satsingen på full barnehagedekning trådte i kraft.

Vi får søkere, men mister mange fordi andre tilbyr bedre lønn, sier Pedersen.

Store lønnsforskjeller

Hun forteller at lønnsforskjellene mellom de private Oslo-barnehagene nå er opp mot 30 000 kroner. Flere tilbyr goder som ekstra ferie, utdanningsstipend og tjenestebolig.

Det er synd at lønn har fått så stort fokus. Vi har vedlikeholdt bygningsmassen, og setter av penger til materiell. Men samtidig har vi en makspris å forholde oss til. Derfor har vi ikke råd til høye lønninger.

Bryn estetiske barnehage har i dag fire faglærte, men skal ha syv. Derfor må flere ansatte jobbe på dispensasjon fra forskriftene.

Det krever mye veiledning, men trivselsfaktoren er høy. Og foreldrene har aldri klaget.

Barnehagen driver omfattende rekrutteringsarbeid. De har besøkt høyskoler i Norge og utdanningsmeser i Sverige.

I Sverige er det omvendt. Der utdannes det mange, men det fins ikke jobber, sier eier og personalsjef Jan Moström.

Lovendringsforslag til høring

Jeg er skeptisk til måten politikerne prioriterer. De tenker mye godt, men vet ikke bestandig hvordan det virker i praksis, sier Pedersen.

I Norge er rundt femti prosent av barnehagene private. Et lovendringsforslag som nå er ute på høring, foreslår å fjerne øremerka tilskudd til private barnehager. I stedet blir det opp til kommunene å tildele midler.

Vi frykter en uforutsigbar framtid, sier Pedersen og Moström.

Reklame

Nå er det tilbud på de populære julepysjene