*Nettavisen* Nyheter.

Harde stillingskutt

Børge Ingvaldsen nestleder BU, Erik Kjeldstadli bydelsdirektør og Knut Røli leder BU under en pause i siste møte før sommerferien.

Mot Fremskrittspartiets stemmer vedtok bydelsutvalget å opprettholde tilbudene til ungdom og kultur.

Klikk på bildet for å forstørre.

Børge Ingvaldsen og Knut Røli.

Klikk på bildet for å forstørre.

Fremskrittspartiet ville skjerme de eldre og stemte imot å opprettholde tilbudet til unge og kultur. Her Grete Østhell og Nils-Petter Komperud.

FURUSET: Bydel Alna får mindre å rutte med og må omstille driften deretter.

Omstillingsbehovet for i år og neste år er på 70-80 millioner kroner. Årsakene ligger i økte brukerbehov knyttet til Haugentunet boliger, reduserte rammer til Bydel Alna som følge av endringer i kriteriesystemet og de årlige effektiviseringsuttakene bystyret vedtar.

Skjermes

I BU-møtet i torsdag 18. juni ble tilbudet til ungdom og kultur opprettholdt. Bare Fremskrittspartiets stemte imot.

- Det er hardt å måtte kutte, men disse stillingene var det viktig å skjerme, sier Knut Røli.

Også et halvt årsverk for helsesøster og en stilling knyttet til psykisk helse ble også vedtatt opprettholdt.

Kuttene

Mange mener at bydelenes forverrete økonomi skyldes det borgerlige flertallet i Oslo bystyre. Gruppeleder for Arbeiderpartiet sa:

- Arbeiderpartiet i bydel Alna mener at bystyret burde lagt inn mer midler til fordeling mellom Oslos 15 bydeler samtidig med at kriteriesystemet ble endret. Dette ville ikke det borgerlige flertallet i bystyret. Her viser vi til at med et annet politisk flertall i Oslo bystyret ville de økonomiske rammene for bydelene sett annerledes ut.

For øvrig vedtok bydelsutvalget Bydelsdirektørens forslag til inndragning av følgende årsverk:

Administrasjonen

0.6 Lønnskonsulent

1.0 Personalkonsulent

2.0 IKT-konsulenter

1.0 Avdelingssjef økonomi

1.0 Regnskapskonsulent

1.0 årsverk fagkonsulent, saks- behandler for avdelingssjefer

1.0 årsverk fagkonsulent - Kvalitetskommuneprogrammet

0.5 årsverk fagkonsulent barn og unge

Renhold, vaktmester og transport

0.5 assistent ressursgruppe

1.0 altmuligmann

Bolig, kvalifisering og nærmiljø

0.2 nestleder tekstil

0.2 minoritetsrådgiver

Psykisk helse

0,52 årsverk uspesifisert, jf. punkt. 5 i vedtaket

Pedagogisk fagsenter

1.0 Tospråklig assistent

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

0.8 koordinator Miljøhus 15

Bestillerkontoret

1.0 økonomikonsulent

0.5 konsulent TT (01.01.2010)

0.1 årsverk vakant

Hjemmetjenesten

3.0 praktisk bistand (01.01.2010)

Enhet for mennesker med funksjonshemning

0.90 miljøarbeider Johan Castbergs vei

1.00 kulturkonsulent Regnbueveien.

1.00 administrasjonskonsulent Regnbueveien

1.00 konsulent funksjonshemmete

Haugentunet boliger

1.0 ergoterapeut

Forebygging og rehabilitering

1.0 enhetsleder (01.01.2010)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.