Havnedirektør Hamran hamrer løs og bommer

Svar på artikkel i NB 1.6.06 om giftdumping

I livet er det sjelden man treffer spikeren på hodet hvis man hamrer i vei.

Endelig får vi beviset at Oslo Havn KF kjemper med nebb og klør og tar alle midler i bruk. Og at de har milliardmidler er noe mange vet. Delvis dekket bak HAV Eiendom selges tomter i hundremillionersklassen, bare Jernbaneskoletomten gikk for 400 millioner og de to Operatomtene skal Stilluf Karlsen ha ? milliard for. Hver dag kan inntil 5 cruiseskip gi ? million i kassen. Og Norge er så rikt ved at oljen innbringer 45 millioner i TIMEN, nok til å frakte bort det sterkt forurensede slammet i fareklasse 5 til et sikkert deponi på land en gang for alle.

Du bommer stygt Havnedirektør Hamran, når du tror politikere og vanlige folk er dumme. Det er et helt ULOGISK prosjekt å flytte dritten 2 km etter a ha brukt millioner av kroner på å få den opp.

Det er helt ULOGISK å bruke sjøen som søppelkasse i 2006 selv om vi i generasjoner har gjort det. Det er ULOGISK å gå på tvers av Regjeringens Soria Moria erklæring som nettopp sier at sjøen ikke skal forurenses, og det er ULOGISK å bryte med internasjonale OSPAR avtaler. Det er ulogisk å finne på å dumpe enorme, ja uforståelige mengder giftslam 300 meter fra Langøyene (der 172 000 Osloborgere kom med de kommunale fergene i fjor).

Det er ULOGISK å velge et kjempedeponi innerst i indre Oslofjord og Bundefjorden som endelig er på bedringens vei, men som har hatt mer enn nok problemer fra før. Det er helt absurd å pakke dette prosjektet inn som et miljøprosjekt ved å prøve å få alminnelig fornuftige mennesker til å tro at det går an å "tildekke" 8 10 meter flyktig, vannholdig slam i et areale tilvarende 13 fotballbaner ved å strø sand og grus fra en slipplekter fra overflaten 60 meter over. Det skal liksom bli et sikkert deponi med 30 40 centimeter liggende oppå slammet. For all fremtid. Dette har få tro på, det har ingen klart før, og dette eksperimentet tillater noen seg midt i Norges tettest befolkede område. På seminaret i SFT nylig understreket Jens Skei i NIVA flere ganger at "Man TROR at man TROR man skal klare det". Det innrømmes nå at dette er et eksperiment. Det er første gangen så enorme mengder giftslam i denne konsistens og i slike tykkelser på et slikt dyp i vårt klima med våre vær, strøm og vindforhold skal dekkes til med et så usikkert og tynt sandlag!

Du bommer når du tror at massiv forførende propaganda, ja PROPAGANDA, er veien å gå når det butter imot. Motstanden bare vokser og vokser. Alminnelige mennesker med sunn fornuft har forstått at dette er ulogisk, og da hjelper det ikke med en "REN" Oslofjord-kampanje. Informasjonen er sterkt villedende og på tross av kritikk, turer Oslo Havn frem som om ingenting har skjedd. Jeg vurderer seriøst å anmelde den sterkt villedende informasjonen, bare jeg finner ut av ansvarsforholdet.

Oslo Havn's hjemmesider skryter av selvpålagt ekstra kontroll på badestrendene, og bløffer med kontinuerlig kontroller som overhodet ikke har funnet sted!!!!

Men dette innrømmes først etter press, og det er ren løgn. Sviktende måleutstyr som ikke var på plass, ble innrømmet igjen først etter press. Oslo Havn redigerer info og gir disse ut så det ser ut som pressemeldinger fra NGI. NGI blir betalt av Oslo Havn. SFT's kontrollansvarlige overfor NGI sitter i styret i NGI.

Slik kan jeg fortsette, men det er vel nok at Norges Miljøvernforbund har anmeldt SFT for tjenesteforsømmelse.

Så er Oslo Havn m.fl. anmeldt for brudd på forurensningsloven. Alle alminnelig oppvakte mennesker forstår det når de får se oppgrabbingen og det griseriet. Det er logisk fru Hamran, at dette ikke er et miljøprosjekt. Hadde dere virkelig ment REN Oslofjord, så var siltgardinen på plass fra dag en. Vi har krevet dette siden 28. Februar, den dagen prosjektet startet, men det blir gang på gang ignorert. Da ville det i alle fall vært gjort det ytterste for å begrense spredningen. Her er det mangel på vanlig sunn fornuft.

Det er heller ikke sunn fornuft når havnestyrets leder drar på seg selv havnestyrets medlemmers vrede i full offentlighet ved soloutspill der aksjonistene utpekes som syndere. Spør Havnepolitiet om vår aksjonsstrategi!

Den samme Stilluf Karlsen uttrykker i Aftenposten 26/5 et dårlig skjønn på spørsmålet "Hvorfor skaper giftopprydningen i havnen så voldsomme reaksjoner?" Svar: "Hadde vi skjønt det litt bedre, hadde vi kanskje kunnet gjøre noe med det."

Dette viser bare hvor sleip det går an å være! Han er en god taktiker og får til de saker han vil. Nå butter det i mot i giftdumpingssaken, og da drar han opp et ess fra ermet og lover et badeanlegg. Vel og bra det, men kom ikke og si at han ikke vet hva motstanden går ut på. Dere bommer igjen. Alminnelige mennesker er ikke dumme.

Oslo Havn er anmeldt, men Stilluf Karlsen vil ikke forstå at noe som helst er galt.

Men vanlige folk forstår det ulogiske i saken. Vi får klapp på skulderen hvor enn vi beveger oss. Vi er vanlige oppegående mennesker som vanligvis ikke aksjonerer, men jo mer man setter seg inn i saken, jo mer ser man hvordan betingelsene blir forandret underveis. I dag, f. eks., betyr det ikke noe lenger at bunnforholdene i Malmøykalvdeponiet har både oksygen, vannutskiftninger og dyreliv. Oslo Havn og SFT benyttet tall fra 1998, der bunnforholdene var nær uten oksygen, og det var en av argumentene for å velge dette stedet. Når forholdene har bedret seg drastisk og Bellona beviser liv på bunnen, da forsøker Oslo Havn seg på å bortforklare. Når dere ikke klarte det, fru Hamran, da betyr det ikke noe lenger. Folk flest forstår dette spillet når de blir oppmerksomme på hva dere gjør!

Du bommer fru Havnedirektør når du påstår at vi feilinformerer. Vi har dokumenter fra 10 år tilbake, og jeg forstår veldig godt at politikerne har trodd at dette var en grei løsning. Det er et faktum at saken er sterkt omdiskutert og at det er et eksperiment. Vi av oss som holder ut i kampen mot å pumpe det forurensede slammet ut i sjøen igjen, vil klare å få saken tatt opp igjen. Det er nå mange politikere som føler at dette har kommet feil av sted, og mange ser etter "nødutgangen". Vi vanlige folk er velgere. Og det vet politikerne.

Jeg er stolt av å klare å vekke selveste havnedirektøren. Til nå har politikken vært å tie saken i hjel og fortelle at alt er som det skal være. Jeg vil ikke trette leserne med å tilbakevise dine synspunkter, MEN KVIKKSØLVSPREDNINGEN DERE FORBIGIKK I STILLHET SKAL BESVARES HER OG NÅ:

NGI viste tabeller på møtet i O H 2.mai med alltfor høye verdier ved målepunkt 4 syd for nedpumpingslekteren. Disse kommer fra hotspots ved tidligere miljøsynder i havnen. Kvikksølvkonsentrasjonen der er tiet i hjel. Vi har opplysninger der som kan dokumenteres. Disse egner seg mer for Brennpunktredaksjonen. Feil og mangler ved målerutinene ble også påpekt på det samme møtet. Rapport fra møtet har ligget ute på Folkeaksjonens hjemmesider hele tiden.

Ta utfordringen til et offentlig møte! La oss diskutere saklig hvilke problemer vi har. La oss diskutere i en ÅPEN debatt, gjerne med presse og TV tilstede. Det tør dere ikke, for dere vet at dere har en dårlig media sak! Dere er redd for at det kommer enda flere alminnelige vettuge mennesker på banen. I stedet for å hamre løs på meg, inviter til et møte i Folkets Hus eller tilsvarende, med offentlig lys på saken. La folket rundt Oslofjorden avgjøre hvem som er hauk og hvem som er due!

La oss få slippe til med å tilleggskontrollere målingene, svar på høflig stilte og velbegrunnede spørsmål, slipp utenlandske eksperter til, folk som ikke er betalt av Oslo Havn eller SFT. Vi trenger nøytrale uttalelser om det som foregår.

Konsekvensutredningen fra 2001 sier at prosjektet skulle være gjennomført i løpet av en vintersesong. Ta nå en pause i giftslamdumpingen, og deponer sikkert til man får tenkt seg om. Miljøvernministeren, som til nå har trodd at 650 000 kubikkmeter porevann fra slammet blir renset før det blir pumpet ned( !!!!!! ), har vi jo lenge visst ikke kunne noe om saken. Da kunne hun bruke sommeren til å sette seg inn i saken .

Og etter sommerferien kommer Nesodden til folkeavstemmingen. Jeg tror du bommer fru Hamran, på at dere klarer å overkjøre den alminnelige sunne fornuften i vår nabokystkommene.

Denne saken blir vunnet av den sunne fornuft, det er bare spørsmål om tid. Og om hvor mye sterkt forurenset giftslam dere rekker å dumpe i mellomtiden.

Knut Chr. Hallan

For Folkeaksjonen mot giftdumpingen i Oslofjorden

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.