Heder til Bekkelaget politistasjon

Tidligere sekretær i Bekkelagshøgda Vel, Johannes Nordahl, skrev denne versifiserte hyllesten til Bekkelaget Politistasjon og de mennene som betjente stasjonen.

Da kong Oscar styrte vår nasjon,

fikk Bekkelaget sin politi-stasjon.

Det var vellet som vakte slik mosjon

så myndighetene måtte ta saken opp til diskusjon

og anno nitti-ni fikk vellet leid lokale etter lang spekulasjon.

Det ble Kongsveien sytti-ni men eieren kom med den reservasjon

her er ikke tilstrekkelig rom det ble arrestanter og etter kort spekulasjon

ble fyllefantene kjørt til Gamlebyen en ny jurisdiksjon.

Det var tungvint, og det ble denne konklusjon:

Flytt til "Kristiansborg" Solveien 6 det gir en bedre situasjon.

Som sagt, så gjort, men stedet brente, muligens det var en eksplosjon.

Igjen en håpløs utsikt intet hus til disposisjon.

Så var det Johan Lie, lokalpatriot, fant en kombinasjon,

han hadde et lokale, og tilbudet fikk straks approbasjon

Men også her kom varmegnister i sirkulasjon

slik at en ny brann ødela lokalene for samme korporasjon.

Igjen så Johan Lie på klokka, studerte litt og kom med en ny invitasjon:

Kom til Smestad Kongsveien 51 flytting skaper variasjon,

og her i mange, lange år, fikk politiet hus uten ekspropriasjon.

Ordning og personale her i sognet har vekslet engang hadde vi dragon,

men rytteriet som virket flott og godt ble kostbart, måtte tåle reduksjon.

Å være politimann var ingen rekreasjon,

utenom å betjene brannvogn, i fritiden ingen permisjon.

Syversen og Gammelsrud utgjorde første generasjon,

så Kaalstad, Haugen og så Siljeholt i spissen for administrasjon.

Og så kom Staten, ble politiets herre, en ny direksjon.

Aker-Oslo sluttet sammen. Arbeidet ble det samme

Om du slapp uro på en auksjon

nå kom bilene og skapte begrepet kollisjon,

det var forbud, spritsalg, hjemmebrenning og diverse ting som ammunisjon.

Krigens tid kom med mangen rar distribusjon.

Men nå anno 1963, 4. mars er Bekkelaget almue høynet,

løftet ved politiets argumentasjon

og vi hedrer det i dag, og takker for den gode røkt og inspirasjon,

vi skulle nå på Bekkelaget klare oss uten noen slags observasjon,

Om den trengs mer i Nordstrand som har levd under samme sivilisasjon

har vel myndighetene ment, idet stasjonen her får ekspansjon,

det må ikke oppfattes som noen insinuasjon.

Tindlund med følge kjenner vi, de har hos oss høy posisjon,

og vi takker alle for god innsats og hyggelig konversasjon.

Og så sier vi til Oslo politi: Vi bringer verken gratulasjon eller kondolasjon,

men sier lykke til med den nye reorganisasjon

det er altså en sentralisering, sentralisasjon.

Dette var en liten historikk, en takk, en repetisjon

om Bekkelaget politistasjon.Det er Nordstrands Blad fra mars 1963 som formidler denne hyllest til det lokale politi.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag