*Nettavisen* Nyheter.

Heftige diskusjoner om Holmlias miljø

Deltakerne på Stiftelsen Holmlia Nærmiljøs årlige seminar på Klækken hotell. Foto: Foto: Øistein Flaten

Forrige helg samlet Stiftelsen Holmlia Nærmiljø igjen bydelspolitikere og styremedlemmer fra samarbeidende borettslag og sameier fra Holmlia.

Klikk på bildet for å forstørre.

Omer Yusuf og Iqbal Hanzalah mottok stolt pris på vegne av Søndre Holmlia Aktivitetssenter. Foto: Foto: Stiftelsen Holmlia Nærmiljø

HOLMLIA: Prosjektet «Vårt Nærmiljø» i nært samarbeid med Rusken-sekretariatet i rådhuset var et av hovedinnslagene.

Erfaringen med ungdom fra bydelen, som ryddekorps og ambasadører for skaping av Oslos reneste bydel ble behørig diskutert.

– Vi fikk til et samspill med lag og flere organisasjoner fra vårt område, og skapte en god ramme om debatten, sier daglig leder Øistein Flaten.

– Alle var enige i at sommerens aksjon hadde vært meget vellykket, og lagene ser fram til å delta aktivt i å videreutvikle dette konseptet med en forlengelse av prosjektet i et par år til. Samarbeidet med Lions, Oslo Elveforum og Holmlia Pensjonistforening og andre organisasjoner ønskes videreført, og det fremkom mange gode innspill til både aktiviteter og løsninger for påfølgende aksjoner, sier Flaten.

Blir flere nabosoner

Ellers var den igangsatte etableringen av nabosoner et viktig tema på samlingen.

Erfaringer fra de lag som allerede har etablert dette ble referert, og flere borettslag på Holmlia som ønsker dette vil etablere ordningen i tur og orden.

– Seminaret ble avsluttet med at fokus ble satt på Stiftelsen Holmlia Nærmiljø’s rolle som pådriver og «vaktbikkje» overfor lokalpolitikerne i nærmiljøspørsmål. I den sammenheng var deltakerne særdeles kritisk til kommunens forvaltning av parkanleggene og bydelens rekreasjonsområder. Områder som skal fremstå som rekreasjonsområder gror igjen, vedlikeholdet av benker og andre offentlige eiendeler er mangelfullt og dårlig, sier Flaten.

Kritiske spørsmål

Bydelspolitikerne som deltok fikk mange kritiske spørsmål til dette, og lovet å ta spørsmålene videre i sitt system.

– Når det gjelder de offentlige områdene er dette også allerede tatt opp via aksjonen Vårt Nærmiljø, og det er lovet utbedring og bedring på noen av områdene som ble diskutert på seminaret. At lokale politikere også engasjerer seg i disse forhold er gledelig. Her ble engasjementet til Hanne Hodnebrug fra KRF (som tidligere har stått på trykk i Nordstrands Blad) i samarbeid med Stiftelsen Holmlia Nærmiljø referert som et godt eksempel, foteller Flaten.

Miljøprisen

Det har gjennom flere år vært en tradisjon at Stiftelsens Nærmiljøpris overrekkes på seminaret. Prisen gis til enkeltpersoner, organisasjoner eller andre grupper som har vist eller gjort et fortjenestefullt arbeid for Holmlia-området i nærmiljøsammenheng.

I år gikk prisen til Søndre Holmlia Aktivitetssenter for det arbeid senteret har nedlagt for bydelens barn og unge gjennom mange år.

Utdelingen ble foretatt av Stiftelsens styreleder Arne Waag under lørdagens middag, og de to unge representantene Ifra Omer Yusuf og Iqbal Hanzalah mottok stolt prisen på vegne av senteret. De lovet behørig at prisen skal henges opp et sted på senteret så alle brukere, frivillige og ansatte skulle få glede av denne.

Fortjener honnør

– På Holmlia har vi tradisjoner på å dra i lag. I flere sammenhenger har dette gitt gode resultater for distriktet.

– De engasjerte tillitsvalgte fra borettslag og sameier som benytter sin frihelg til denne type arbeidsseminar, fortjener en stor honnør for sitt engasjement, sier Øistein Flaten.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.