Gå til sidens hovedinnhold

Hele folket i arbeid

Aldri før har det vært så mange i arbeid som i dag. Behovet for arbeidskraft kan sammenliknes med 1970-tallet

Oslo: Mandag 19. november var det 6845 ledige stillinger som var lyst ut i Oslo. Kommunen alleene hadde 303 stillinger lyst ut på nettsidene sine.
Det er en gledelig utvikling. Aldri før var det så mange i Norge som var i arbeid eller på ulike tiltak, sier fylkessjef i NAV Oslo og Akershus, Torild Lien Utvik.
Hun sammenlikner dagens situasjon med 1970-tallet.
Den gang var det mange norske kvinner som kom i arbeidet og på denne måten ble det utnyttet en viktig reserve arbeidsstyrke.
I dag er det mangel på folk i flere bransjer. Særlig gjelder dette barne- og ungdomsarbeid, byggebransjen og pleie og omsorg.

En utfordring

Lave ledighetstall betyr at det en del arbeidsgivere kommer til å møte store utfordringer i tiden framover.
Det blir nok en utfordring for arbeidsgivere å mobilisere nok arbeidskraft, sier hun.
Ledere i Oslo-bedrifter vil også møte helt nye kreativitetskrav enn tidligere.
Ledere i bedrifter vil blant annet må jobbe tettere med oppfølging av folk som er sykmeldt

Vil ha flere

Fylkessjefen i NAV vil ha enda færre arbeidsledige.
Dette r viktig for oss å få flest mulig i arbeid. En stor satsing blir å få midlertidig uføre tilbake til arbeidslivet, sier Lien Utvik.
Det blir en utfordring å mobilisere arbeidskraft
Torild Lien Utvik

Reklame

Årets julegave? Ball-genseren er tilbake!