*Nettavisen* Nyheter.

Helhetlig eldreomsorg

Bydel Østensjø har blant annet 5 eldresentre og 3 frivillighetssentraler for eldre.

Disse vil Arbeiderpartiet og SV opprettholde og styrke. Vi vil også styrke og utvide eldreomsorgen på flere områder i bydelen.

Dette var bakgrunnen
for at Arbeiderpartiet og SV tok initiativet til et seminar i oktober 2005 hvor vi i hovedsak konsentrerte oss om å få oversikt over eldreomsorgen i bydelen, samt lufte noen viktige problemstillinger.

Arbeiderpartiet og SV tok videre i forbindelse med budsjettbehandlingen til ordet for et nytt seminar om eldreomsorgen i februar/mars 2006 hvor vi skal diskutere mer enn 16 konkrete problemstillinger i tilknytning til eldreomsorgen.

Viktige problemstillinger som vil bli drøftet er blant annet:

Bedre informasjon til eldre og pårørende om tilbud og muligheter for eldre i bydelen

Bør vi komme opp med bedre tilbud på hjemmetjenester og sykepleie til eldre som bor i trygdeleiligheter

Bedre oppfølging og tilbud til de som bor i service-boliger

Bedre og flere helse- og velværetilbud til eldre i bydelen

Transport av eldre til eldresentrene for bespisning og andre tilbud (prøveopplegg i 2006)

Følge opp arbeidet som er gjort med individuelle trygghetsavtaler, hvor de eldre er med å bestemmer innholdet

Bør vi legge opp til og oppmuntre til mer fysisk aktivitet/trening for eldre

Er det interesse fra eldre om flere sosiale aktiviteter som kan føre til mindre ensomhet, hygge og nytte

Bør vi utarbeide et nærings/ mat-opplegg for de eldre som gjør det lettere for dem med riktig kosthold

Er det ønskelig med presentasjonskvelder på eldresentrene både rettet mot eldre som ikke bruker sentrene og pårørende/andre

Skal vi ta et initiativ for å motivere eldre til å delta mer aktivt i organisasjonslivet

Dette er noen av aktuelle problemstillinger som Arbeiderpartiet og SV vil diskutere på seminaret i februar/mars i år.

Flertallet i Bydel Østensjø, som består av Arbeiderpartiet og SV, vil føre en helhetlig eldrepolitikk som tar hensyn til de eldres behov totalt sett.

Vi nøyer oss ikke, som Fremskrittspartiet og Høyre, med å fremme enslige populistiske forslag i tilkytning til budsjettbehandlingen uten å se eldreomsorgen i sammenheng. Det er derfor vi har tatt initiativet til to seminar om eldreomsorg hvor vi også vil følge opp våre tidligere forslag som nå er i startfasen. Dette gjelder for eksempel trygghetsavtaler, transportering av eldre til eldresentrene og innsatsteamet som skal bistå eldre når behovene oppstår.

Arbeiderpartiet og SV skal være en garantist for god helhetlig eldreomsorg i Bydel Østensjø. Den nye rød/grønne regjeringen har allerede bistått oss ved å bevilge 364 mill. kr. ekstra til Oslo kommune, og vil også bistå oss videre med å styrke kommuneøkonomien.

Men vil byrådet i Oslo følge opp slik a bydelene får økonomi til å føre en verdig eldrepolitikk dét er det mange som føler seg usikre på.


Arnfinn Aabø
Leder Østensjø Bydelsutvalg

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag