*Nettavisen* Nyheter.

Helrødt samarbeid i Gamle Oslo i fire nye år

Det var ikke vanskelig for Ap, SV og Rødt å bli enige om en samarbeidserklæring. Avtalen ble underskrevet av (f.v.) Susann S. Jørgensen (Ap), Mai-Jill Hedemark (SV), Marit Halse (Rødt), Joakim Dyrnes (SV), Silje Winther (Ap). Foto: FOTO: PRIVAT

Fattigdomsbekjempelse og levekårsutjevning er hovedfokus når Ap, SV og Rødt erklærer samarbeid i Gamle Oslo.

GAMLE OSLO: Da er det avgjort: Bydelsutvalget i Gamle Oslo får helrød profil også de neste fire åra.

Arbeiderpartiet, SV og Rødt har underskrevet en samarbeidserklæring som sikrer lederposisjoner og målretta rød politikk.

Lederfordeling

Silje Winther (Ap) får klubba og blir ny leder av bydelsutvalget (BU) etter partikollega Hans Christian Lillehagen (Ap). SV sikrer seg nestledervervet med Joakim Dyrnes. Ellers har trioen bestemt seg for å stemme overens for å sikre komitéledere:

* Susann Jørgensen (Ap) blir leder av helse- og sosialkomiteen

* Joakim Dyrnes (SV) blir leder av byutviklingskomiteen. Helge Winsvold (Ap) blir nestleder.

* Olav Svorstøl (R) blir leder av oppvekst,- kultur- og nærmiljøkomiteen.

Nestlederne i helse- og sosialkomiteen og oppvekst,- kultur- og nærmiljøkomiteen blir sannsynligvis enten fra Høyre eller Venstre. Disse to posisjonene er utenom den røde samarbeidserklæringen.

Grønnere politikk

Det er altså fattigdomsbekjempelse og levekårsutjevning som er hovedfokus i de tre partienes samarbeid.

– Vi ønsker å få til et lokalmedisinsk/frisklivstilbud i bydelen, som skal bidra til å minske helseforskjeller mellom sosiale lag, etniske grupper og kjønn, forteller Susann Jørgensen (Ap).

Å styrke arbeidsmarkedstiltakene i bydelen og legge til rette for at barn og unge kan delta på fritidstilbud uavhengig av foreldrenes økonomi er også et grep det røde samarbeidet har tro på.

I løpet av forrige periode har de tre røde partiene samarbeidet om å få til gratis kjernetid i barnehage for fireåringer. Det ønsker de å videreføre, samt utvide til å inkludere tre- og femåringer også.

Trioen varsler også grønnere politikk de fire neste åra.

Helhetlig sykkelnett, universell utforming og at befolkningens behov skal komme foran utbyggers i byutviklingssaker er tre ting som står fram i erklæringen som partiene er enige om.

Generelle føringer

Samarbeidserklæringen er likevel nokså generell og inneholder ikke mange konkrete saker. Å jobbe for Munch-museum på Tøyen er en av få.

Ellers dreier det seg mest om politiske føringer som: «Velferdstjenester skal som utgangspunkt drives av det offentlige. Vi vil derfor gå imot forslag om konkurranseutsetting og privatisering av aktiviteter under bydelens virksomhetsområde.»

Samarbeidserklæringen innebærer heller ikke noe budsjettforpliktelser.

Konstituerende møte for det nye bydelsutvalget er torsdag 10. november.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.