*Nettavisen* Nyheter.

Helsefare å fjerne grønne lunger

Spør du en oslobeboer om hva hun er mest stolt av ved byen sin, vil mange svare parkene og marka. Professor Dag Hessen mener vi ikke skal undervurdere den psykologiske effekten de grønne lungene har på oss.

Østkanten: Studier og forskning har bevist at vi blir rolige og lykkelige av å bevege oss i det grønne. Vi legger om modusen når vi er ute i naturen, sier professor i biologi Dag Hessen.
I sentrum ligger parkene som små oaser. Frognerparken, Sofienbergparken, Cuba og St. Hanshaugen er som fluepapir i sommerhalvåret. I byens randsone valfarter folk ut i marka, hele året. Akkurat nå ligger kilometer på kilometer med skiløyper og venter på innrykk, bare en spasertur eller trikketur hjemmefra. Få andre hovedsteder, om noen, har like kort vei fra by til natur.
Små utbygginger store konsekvenser
Lite setter derfor sinnene så i kok som forslag om utbygging av grøntområder. Ambassadesaken på Huseby er det mest kjente eksempelet det siste året. Geitmyra skolehage ble vurdert omgjort til boligområde på Sagene, men ble reddet. Eksemplene er mange på at utbyggere har fått bygge ut små grøntområder i byen vår.
Problemet er at de mange små inngrepene ofte til gode formål summerer til et problem. Å ta et lite grøntområde til å bygge barnehage er utvilsomt et godt formål isolert sett. Det er summen av disse utbyggingene over tid som er problemet. De villmarkspregede områdene i Norge var en gang svære, men nå er det bare fragmenter igjen. Du ser ikke dette med en tidsskala på et og et år, men hvis vi ser 100 år om gangen, så ser vi hvor dramatisk dette faktisk er. Det samme gjelder i byene, sier han.
Professoren i biologi mener de to viktigste aspektene ved grøntområder er biologisk mangfold og menneskelig velvære.
Det siste er viktigst, men vi har ingen entydig forklaring på hvorfor natur får fram lykkefølelsen hos oss, sier han.
"Alle" vil bo i Oslo
Stadig flere vil bo i Oslo. Tilflyttingen når nye høyder og ingenting tyder på at tendensen vil snu.
Dette er et kjempedilemma. Det er umulig ikke å bygge, men det er derfor ekstremt viktig å skjerme de grønne lungene og områdene vi har. På den annen side har de fleste en relativt kort urban periode før de etablerer seg, får barn og flytter nærmere marka, sier han.
Det er ingen menneskerett å bo i Oslo?

På ingen måte. Det kan kanskje være mer naturlig å bygge ut aksen Oslo-Drammen eller mot Moss, langs innfartsårene, da med gode kollektivtilbud. Det er lett å se Oslos kvaliteter sammenlignet med andre storbyer. Du trenger ikke gjøre mer enn å løfte blikket, så ser du grønne åser på alle kanter, sier han.
Holdninger
Dag Yttri ved Helse- og Velferdsetaten slutter seg til mange av Hessens argumenter.
Det er en tendens som viser til at det blir færre og færre grøntområder i Oslo, og det er på grunn av byfortettingen og utbygging av veinettet. Det er påvist at kontakt med natur er både avstressende fysisk og psykisk. Når det da blir mindre slike områder i byene, er sjansen for helseskader til stede. Det vil ikke bli noen akutte helseproblemer, men med tid kan det skje ting, forteller Yttri.
Etaten jobber stadig for å beholde og utvikle de grønne lungene, og har flere argumenter på lur for at grøntområder bør bestå.
Barn og voksnes omgang med natur gir en positiv holdning til naturen. Når det blir mindre kontakt kan man få fremtidige generasjoner som ikke er spesielt flinke til å ta vare på naturen.


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.