Hemmelig boligliste

Oslo kommune skal i inneværende år selge boligeiendommer for 625 millioner kroner. I lengre tid har en hemmeligholdt liste over aktuelle eiendommer vært klar uten at leietakerne er blitt underrettet. SE LISTEN HER

OSLO ØST: Østkantavisa har fått tilgang til dokumentene, og kan i dag gjengi en fullstendig oversikt.

Unntatt offentlighet

Både Ap og SV har tidligere bedt om en fullstendig liste. Når svaret fra byråd for byutvikling Grete Horntvedt (H) den 10. mars ble oversendt finanskomiteen, var dette unntatt offentlighet.
De største postene er allerede kjent. "Sannerterrassen" på Grünerløkka med 155 leiligheter er planlagt behandlet i finanskomiteen i slutten av måneden, og 188 leiligheter i "Kvartal 6" på Torshov blir i disse dager lagt ut for salg.
På salgslisten fra Boligbygg Oslo KF står imidlertid tunge poster i bydel Gamle Oslo for tur, og en god del er dessuten uspesifisert. I brevet fra byrådet fremgår det at listen er å oppfatte som veiledende, og begrunnelsen for å holde den unna offentlighet er "å skjerme beboerne mot unødvendig engstelse omkring sin bosituasjon".
Når vi presenterer saken for leder i Oslo Kommunale Leieboerorganisasjon (OKL), Iren Magnussen, gjør det henne sterkt opprørt.
Dette er å føre leietagerne bak lyset, sier hun til Østkantavisa.
Magnussen er selv en av de berørte. Som leietager i "Kvartal 6" på Torshov i en årrekke fikk hun for en tid tilbake først ved en tilfeldighet vite at leiligheten hennes skal legges ut for salg.
Hva tror du selv er motivet for hemmeligholdelsen?
Det er i hvert fall ikke av hensyn til oss leietagere. De vet at vi som gruppe er blant de mest vanskeligstilte. Med ønske om at salgene skal foregå raskt og smertefritt skal beboerne tydeligvis overrumples, for dialog med oss har kommunen ikke på noen måte vist interesse for, sier Magnussen.
At det blant de gjenstående postene er mange mindre enheter, bekymrer henne særlig.
Når jeg møter gråtende naboer i trappeoppgangen er det tross alt godt å vite at vi her i "Kvartal 6" er mange som har kunnet stå sammen og støtte hverandre. Jeg håper andre som skal igjennom den samme prosessen vil få bedre mulighet til å forberede seg.

Forventer endelig liste

Da nestleder i byutviklingskomiteen Rina Brunsell Harsvik (A) den 16. februar ba om å få en oversikt over aktuelle eiendommer var det blant annet nettopp av hensyn til beboerne.
Finner du det tilfredsstillende at svaret da er unntatt offentlighet?
Nei, jeg reagerer på dette. Dette er leiligheter hvor folk har bodd lenge, og jeg forventer nå at det utarbeides en endelig liste som kan offentliggjøres.
Er dette akseptabel framgangsmåte for en kommune som sier den skal praktisere meroffentlighet?
Både rent personlig og politisk finner jeg dette graverende. Det er de svakeste som rammes og som nå mister en vesentlig trygghetsfaktor, sier Brunsell Harsvik.

Folk må få vite

Ivar Johansen, som sitter i finanskomiteen for SV, velger som Brunsell Harsvik å forholde seg til beslutningen om å unnta listen offentlighet. Likevel mener Johansen at byrådet i denne saken har tatt en gal beslutning.
Folk må få vite at deres bosituasjon vurderes, sier han til Østkantavisa.
Det er klart at kommunalt salg er et politisk stridstema, hvor man på borgelig side er av den oppfatning at behovet for boliger er noe markedet skal løse. Vi andre mener det er svært viktig med sosiale boliger som kan bidra til at folk klarer seg uten sosialhjelp, sier Johansen.
Når kommunale leiligheter selges betyr det også at leietagerne mister retten til kommunal bostøtte. Da hjelper det uansett ikke at leiekontrakter videreføres av private kjøpere. Den største frykten er at leieforhold kan gå tapt, for her har resultatet av tidligere kommunale salg gitt høyst varierende utfall.

Ny avtale

I forhold til dette understreker lederen for OKL at mye står på spill:
Da Saxegaards gate 1-3 ble solgt i 2004 ble samtlige leiekontrakter sagt opp av ny eier etter få måneder. Da taper folk som allerede er blant de svakeste mye mer enn bare boligen. Et sosialt nettverk forsvinner, og kanskje også tilhørigheten til egen bydel.
I tilfellet Saxegaardsgate klarte kommunen å tilby beboerne erstatningsleiligheter. For bare noen uker siden måtte Grete Horntvedt gå bort fra garantier overfor beboerne i Sanner terrasse om tilsvarende, og heller framforhandle en ny avtale med kjøper der retten til å oppheve leiekontrakter ved totalrehabilitering bortfaller. Dette kostet byråden fem millioner av et rekordbud på 210 millioner kroner.
Så billig slipper neppe leietagerne unna. Etter at bystyret i 2001 innførte "gjengs leie" har husleien steget med 100-200 prosent. På private hender vil den øke ytterligere. Hvordan skal folk klare dette uten bostøtte? spør Iren Magnussen.
Østkantavisa har vært i kontakt med byråd Grete Horntvedt. På grunn av tidspress hadde hun ikke anledning til å kommentere hvorfor salgslisten har vært unntatt offentlighet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mer om emnet: Nyheter

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag