Gå til sidens hovedinnhold

Her bråker det mest

Støysonekart for Oslo viser hvor du ikke vil bo dersom du er følsom for støy.

OSLO: Bymiljøetatens offisielle støyberegningskart viser hvor i Oslo støyen er verst. Kartet er fra 2006, og en ny oversikt vil være klar i løpet av 2012. Det er disse kartene som ligger til grunn for hvor det ikke anbefales å lokalisere bolig.

Hvor støyer det mest i Oslo? Tips oss om din gate i kommentarfeltet under!

Kan få lov til å avvike

Kay Kleverud ved avdeling for geodata ved Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune sier miljøverndepartementet anbefaler at kommunen unngår å lokalisere boliger innenfor disse støysonene. Unntaket er støysone 50-54 desibel, som oppfattes som tilstrekkelig støysvakt.

– Med gode planleggingsgrep og ved hjelp av støyavbøtende tiltak er det likevel ofte mulig å få til tilfredsstillende støyforhold for boliger i støysoner helt opp til 60-65db. I støysoner med mer enn 65dB er dette imidlertid svært krevende å få til, og departementet fraråder derfor etablering av boliger der støyen er over 65dB, forklarer han.

Kleverud forklarer at kommuner kan få lov til å avvike fra miljøverndepartementets retningslinjer i sentrum og i kollektivknutepunkt, dersom disse områdene er definert i kommuneplanen. Oslo kommune vurderer å definere slike avviksområder i pågående kommuneplanarbeid.

Støysonekart for flytrafikk eksisterer kun for nærområdene til større flyplasser.

LES OGSÅ: Forpestes av flystøy

Hvor støyer det mest i Oslo? Tips oss om din gate i kommentarfeltet under!

Reklame

Opptil 65 prosent på verdens beste bokser