Her er det vi har fått gjennom!

Terje Bjøro (V), Christian Holmesland (Frp), Carl Lindblad (Ap) og Ellen Lerberg (SV) har sittet i opposisjon i Vestre Aker de siste fire årene. Der har de faktisk fått gjennomført flere ting, peker de selv på.

Terje Bjøro (V), Christian Holmesland (Frp), Carl Lindblad (Ap) og Ellen Lerberg (SV) har sittet i opposisjon i Vestre Aker de siste fire årene. Der har de faktisk fått gjennomført flere ting, peker de selv på.

Høyre dominerer bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker. Hva har de mindre partiene oppnådd?

ULLERN: Med sine åtte representanter av 15 har Høyre rent flertall i bydelsutvalget.

Vi har spurt Venstre, Frp, Ap og SV om følgende.

1. Hva mener du at dere som opposisjonsparti har oppnådd i bydelsutvalget de siste fire årene?

2. Hvordan føler du at samarbeidet i BU har vært?

3. Hva er ditt partis viktigste saker lokalt i neste periode?

Del på Facebook

Terje Bjøro–Venstre (2 repr.)

1. Definitivt har arbeidet med å bevare de grønne lungene vært viktigst, som for eksempel Kragskogen og Holmendammen. Kampen om Fuglemyra i Voksenåsen fortsetter. I denne perioden initierte vi samboergarantien som gir rett til å være sammen i alderdommen på sykehjem. Saken går nå til rådhuset for videre behandling. I denne perioden har forebyggende tiltak for barn, unge og eldre hatt stort fokus og vil også ha det i neste periode.

2. Vi har hatt et veldig godt samarbeid. Vi opplever en god ledelse og et lyttende Høyre. Personkjemien er god. Oppgaver har vært fordelt på en fornuftig måte og vi har i fellesskap jobbet saker inn mot rådhuset. Det har vært motiverende

3. Vi vil kjempe for å få skole og barnehage på Storebrandtomten. Som sagt vil vi sikre forebyggende tiltak med ungdomsklubb og seniorsenter. Mange eldre blir sittende alene. Det vil vi gjøre noe med. Det trengs et krafttak i seniorpolitikken. Eldre må ikke bli en salderingspost. Vi vil blant annet kjempe for at tomter i bydelen skal holdes av til eldreboliger, både lokalt og sentralt.

Christian Holmesland – FrP (2 repr.)

1. Vi har vært initiativtakere i flere saker som dreier seg om forebyggende arbeid for eldre for at de skal få bo hjemme. Innsatsteam er en del av dette. Vi har vært mye i rådhuset for å få til kunstisbanen på Bogstad. Det har vi ikke vært alene om. Jeg har vært saksordfører for en skikkelig gang- og sykkelvei fra Peder Ankers plass og inn i Sørkedalen. Den er nå til avgjørelse i rådhuset.

2. Det har vært et godt samarbeidsklima. Jeg har sittet som nestleder og har hatt god og tett dialog med Høyre. Det har vært stor grad av enstemmighet i viktige saker, som igjen har stått mye sterkere i rådhuset.

3. Trafikksikring på Slemdal og ny kryssløsning på Vinderen er viktige saker. Vi vil ha T-bane frem til Tryvann. En god veiløsning til nye Wyllerløypa med hyppige bussavganger. Vi vil ha skole på Storebrandtomten. Vi vil ha en liberal utbyggingspraksis med fornuftig fortetting. Vi er for utbygging av Voksenåsen, der det er regulert til bygging. Vi går også for full utbygging av leiligheter foran FO-bygget, forutsatt at utbygger er med å finansiere tilbud som fotballbane og overbygg på svømmebasseng.

Carl Lindblad – Ap (2 repr.)

1. Med Høyre i flertall har vi fått gjort altfor lite, men noen av våre saker har vi fått gjennom. Vi fikk blant annet utvidet tiden i ungdomsklubben og ekstra personell til Uteseksjonen. Det viktigste er likevel de store sakene hvor vi har bidratt til enstemmighet i bydelsutvalget, og senere har vært med å jobbe sakene inn mot rådhuset. Dette gjelder saker som Bogstad Vinterparadis, Røa bad og skole på Storebrandtomten.

2. Samarbeidet har vært veldig bra, også i arbeidsutvalget hvor sakene forberedes.

3. Beholde grøntarealene vi har. Vi vil også ta tilbake Bakk i Sørkedalen som grøntareal i stedet for gjenbruksstasjon. Voksenåsen skal bevares som den er. Vi vil jobbe for å få et godt kollektivtilbud helt opp til Tryvann og det samme til nye Wyllerløypa. Vi trenger en ungdomsklubb til. Vi vil beholde fokus på utvikling av omsorgstrappen. Omsorgsboliger og mer penger til forebyggende arbeid blant eldre er viktig.

Ellen Lerberg – SV (1 repr.)

1. Nylig fikk vi likeretteren som skulle settes opp i skolegården på Ria skole på dagsorden. Denne så vi på som både strålings- og brannfarlig. Nå blir den ikke noe av. Vi har for øvrig vært et korrektiv til den helblå linja. Vi kommer med innspill i forskjellige saker hvor det er mulig å fokusere på det humane og ikke bare pengene. Vi har i flere sammenhenger diskutert oss frem til felles forslag, som for eksempel samboergarantien for eldre.

2. Samarbeidet har vært fint. Det har vært en veldig god tone med gjensidig respekt.

3. Å bygge ut skole og barnehage på Storebrandtomten har høy prioritet. Vi vil gjenopprette helsestasjonen på Vinderen. Vi følger spent med på Bogstad Vinterparadis og ville gjøre vårt til at den kommer på plass så raskt som mulig. Dessuten følger vi godt med på rivesaker og utbyggingsprosjekter. Vi er også opptatt av at infrastrukturen følger med.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.