Gå til sidens hovedinnhold

Her kan det bli 300 nye leiligheter

Byråd Merete Agerbak-Jensen vil at mer industri skal bli til bolig i Nydalen, og sier ja til 300 nye leiligheter vegg i vegg med den gamle Prior-tomten.

NYDALEN: – Her må det da bli fantastisk å bo. Nært Nydalen, som nesten har blitt en egen by, og friområdet ved Akerselva.

300 nye leiligheter

Byutviklingsbyråd Merete Agerbak-Jensen (H) har nettopp avlevert byrådets innstilling til byutviklingskomiteen om å sette i gang to boligprosjekter i Fernanda Nissens gate. 100 leiligheter i nummer 1 og 200 i nummer 5–7 og 10.

I tillegg foreslås det å regulere inn to friområder langs Akerselva, samt en fireavdelings barnehage rett nord for utbyggingsområdet. Barnehagen ligger i en egen plan.

– Utbyggingen og reguleringen av parkområdet vil gi nedre del av Nydalen betraktelig bedre estetiske kvaliteter, sier Agerbak–Jensen, som understreker at de gamle trærne langs elva, og vegetasjonen på øyer og langs elvebredden, vil bli bevart.

Nedtrapping mot elva

Hun er svært opptatt av å føre bolig inn der det tidligere var industri.

– Hele Nydalen er jo bygget på det prinsippet. Og når vi ikke kan røre markagrensa må vi utnytte de tomtene vi har.

Begge prosjekter er planlagt med åtte etasjer, med en nedtrapping til seks etasjer mot Akerselva, og vil ikke komme nærmere elva enn 34 meter. Miljøforeningen Akerselvas venner mener dette er for nært, og krever 40 meters avstand til elva, mens Friluftsetaten anbefaler forslaget.

Innkjøring til Fernanda Nissens gate skal skje fra Kristoffer Aamodts gate. En trafikkanalyse utført av Sweco Grøner konkluderer med at trafikkavviklingen i krysset er god nok, selv om det i tillegg til dette prosjektet også kan komme 550 leiligheter på nabotomten i Sandakerveien 102–104.

Skole en utfordring

Flere boligprosjekter på til sammen 1500 nye leiligheter er planlagt i Nydalen-området, men skoleplass til medfølgende barn er ikke tatt høyde for. Undervisningsbygg sier i sin uttalelse at det ikke er nok skoleplasser i området i dag, og forutsetter at konsekvensene av utbyggingene utredes.

– Det er noe man må ta hensyn til i skolebehovsplanene etter hvert som prosjektene planlegges, sier Agerbak-Jensen.

Prosjektene ligger rett innenfor Bydel Sagenes, og bydelen er positiv til prosjektene. Nordre Aker har ikke har uttalt seg i høringsrunden.

Reklame

Black Week: 10 kupp du gjør på vinterjakker