Her kan det gå tomt for bensin

OMREGULERT: På denne tomten på Ryen var det opprinnelig planlagt å rive bensinstasjonen og oppføre et nytt næringsbygg. Hva ny eier vil gjøre er foreløpig usikkert, men ny regulering tilsier et stort nybygg.

OMREGULERT: På denne tomten på Ryen var det opprinnelig planlagt å rive bensinstasjonen og oppføre et nytt næringsbygg. Hva ny eier vil gjøre er foreløpig usikkert, men ny regulering tilsier et stort nybygg. Foto: Foto: Nina Schyberg Olsen

Bystyret sier ja til at Shell-tomten på Ryen kan bebygges med næringsbygg på opptil seks etasjer.

HJØRNETOMT: Enebakkveien 135 grenser til både Vårveien og Oluf Onsums vei på Ryen. Foto: Foto: Nina Schyberg Olsen

RYEN: Rett før jul behandlet bystyret et reguleringsforslag for Enebakkveien 135. De sier nå ja til at bensinstasjonen kan erstattes av nybygg for forrretning/næring/kontor og bevertning på opptil seks etasjer med underetasje.

Nye eiere

Det var Stor-Oslo Prosjekt AS som opprinnelig fremmet reguleringsforslaget for tomten, med det formål å rive bensinstasjonen og oppføre et nytt næringsbygg.

Om disse planene blir realisert er imidlertid usikkert, siden eiendommen er blitt solgt.

– Det er foreløpig uklart hva ny eier vil gjøre. De har kjøpt eiendommen og kan da velge om de vil utnytte tomten i henhold til ny regulering eller ikke, opplyser eiendomsutvikler Richard Zagar i Stor-Oslo Prosjekt AS.

LES OGSÅ: Skal gjøre det bedre for syklistene mellom Ryen og Lodalen

Bedre uten bensin?

Plan- og bygningsetaten anbefalte bystyret å si ja til omreguleringen.

De anser det som positivt at bensinstasjonen blir borte og at man kan få ny bebyggelse med mer beplantning mot veiene rundt.

Tomten ligger på hjørnet av Enebakkveien, Vårveien og Oluf Onsums vei, og etaten mener dagens virksomhet skaper mye trafikk og gir et uoversiktlig trafikkbilde for både fotgjengere og bilister.

– Økt utnyttelse på eiendommen Enebakkveien 135 kan bidra positivt til stedsutviklingen, men må veies opp mot det nærmeste naboskap med hensyn til terreng, utforming, volumoppbygning og trafikkavvikling, skrev etaten i sin vurdering.

FLERE SAKER FRA DITTOSLO:

Byråd sier ja til nærbutikk ingen vil ha

Har tettet hull i bomringen på E6

Abildsøbeboere tente lys etter dødsulykke

Raser mot trær i sykkelfelt på Ryen

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.