Her kan syklistene snart breie seg

SYKKELVEI: Bygger'n aktivitetspark begynner å ta form og byggingen av den tre kilometer lange sykkelveien fra Lørenskog til Grorud stasjon er godt i gang. Foto: Øystein Dahl Johansen

SYKKELVEI: Bygger'n aktivitetspark begynner å ta form og byggingen av den tre kilometer lange sykkelveien fra Lørenskog til Grorud stasjon er godt i gang. Foto: Øystein Dahl Johansen Foto: Foto: Øystein Dahl Johansen

Allerede sent neste høst skal gående og syklister kunne ta i bruk den nye gang- og sykkelveien som går parallelt med Østre Aker vei.

SPERRET: Entreprenøren har etablert et riggområde i Maria Dehlis vei. Utbyggingen på strekningen begynner til våren.

RYDDET: Skog er ryddet på den østlige strekningen. Hele sykkelveien skal stå klar til bruk i 2015.

HØYBRÅTEN/HAUGENSTUA/ØSTRE AKER VEI: Det er Statens vegvesen som har ansvar for utbygging av denne parsellen av hovedsykkelveinettet som strekker seg fra Lørenskogs kommunegrense til Grorud stasjon.

Gang- og sykkelveien skal følge Østre Aker vei, men er trukket noe tilbake på deler av strekningen.

Traseen går mellom toglinja og Stovnerskogen borettslag, og Stasjonsfjell skole. Videre via Dalastien ved Haugenstua borettslag før den krysser under toglinja ved Haugenstua stasjon, Vestre Haugen borettslag og inn i Maria Dehlis vei mot Grorud stasjon.

Bekkeåpning

Entreprenøren Steen & Lund startet allerede i august arbeidet på den østligste delen av strekningen i enden av Ole Brums vei mot Høybråten stasjon.

– Det er hogd en del trær og fjernet mye vegetasjon i området, forteller prosjektleder Karl Otto Vehus i Statens vegvesen.

I tillegg til sykkelveien er Bygger'n aktivitetsområde i ferd med å ferdigstilles. Her er Julsrudbekken kommet fram i dagen igjen og et parkanlegg med klatreskulptur, vannspeil, grillplasser og benker er etablert. Dette prosjektet er i regi av Oslo kommune, Groruddalssatsingen og Husbanken.

Les også: Bygger ny sykkelvei til 80 millioner

Oppstart våren 2015

Den siste uken har entreprenøren etablert et nytt riggområde i Maria Dehlis vei, selv om arbeidet på denne strekningen ikke starter før våren neste år.

Byggegjerder er satt opp rundt tomten og en del av grantrærne under høyspentmastene er hugget. Masser er også fylt på for å gjøre området klart for innrykk av utstyr og tunge maskiner.

Entreprenøren er tilbudt to riggområder av Statens vegvesen og årsaken til at riggområdet i Maria Dehlis vei etableres allerede nå er at det er begrensninger på motorisert ferdsel ved riggområdet på Haugenstua.

70–80 millioner

Totalt skal det bygges rundt tre kilometer gang- og sykkelvei på denne strekningen.

Sykkelfeltet blir todelt med en bredde på tre og en halv meter. Fortauet blir to og en halv meter bredt.

– Dette blir en brei sak på seks meter inkludert veiskulderen, sier Karl Otto Vehus.
De totale kostnadene skal etter planen ende på et sted mellom 70 og 80 millioner kroner.

Ferdig 2016

Hvis alt går etter planen kan syklister og gående allerede sent på høsten neste år begynne å ta i bruk den nye traseen.

– Den skal være ferdig på senhøsten. Grøntarbeid og beplantning skal gjøres våren 2016 og hele prosjektet skal stå ferdig sommeren 2016, sier Karl Otto Vehus.

Den neste strekningen som skal bygges ut langs Østre Aker vei går fra Grorud stasjon mot Veitvedt. Arbeidet med denne er fortsatt tidlig på planstadiet og det er ikke avgjort når utbyggingen vil starte.

Les også: Hevder han har samlemani - dømt for heleri

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.