Gå til sidens hovedinnhold

Her skal de lakke trikkene lekre

På trikketomten på Holtet skal det bygges en stor lakkeringshall.

HOLTET: Tidligere i høst ble en gammel lagerbygning på trikketomten i Kongsveien 93 revet. Nå er grunnarbeidene til et stort nybygg godt i gang.

330 kvadratmeter

I hjørnet mot Kongsveien og Steinhammerveien skal det bygges en lakkeringshall for trikker, på totalt 330 kvadratmeter.

Lakkeringshallen blir på én etasje, og skal inneholde en lakkboks, teknisk rom for ventilasjon og toaletter/garderober for de ansatte.

Mest dagdrift

Kommunikasjonssjef Cato Asperud i Trikken har ikke vært tilgjengelig for kommentar, men ifølge sakspapirene er lakkeringshallen nødvendig for vedlikehold av vognene.

Normal drift vil være på dagtid, men det vil i perioder være arbeid på nattestid og i helger. Anlegget skal være lyddempet, og skal slås av når det ikke er i bruk.

Det vises til at lakkeringshallen ikke vil produsere giftige gasser eller støy som sjenerer nabolaget.

Avviste naboklager

Kollektivtransportproduksjon AS søkte om å få rive den gamle lagerbygningen og bygge nytt allerede i 2009, men på grunn av naboklager ble saken sendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Saken ble behandlet der på forsommeren i år, og Fylkesmannen avviste klagene.

Nødvendig utvikling

Klagene dreide seg om frykt for støy og forurensing, samt motstand mot dispensasjon fra reguleringsplanen.

Etter Fylkesmannens vurdering er det fornuftig at lakkeringshallen etableres i et område som allerede benyttes til vedlikehold og oppstalling av sporvognsmateriell.

Fylkesmannen mener fordelene er klart større enn ulempene, og påpeker at kommunen har lagt vekt på saklige og relevante hensyn i sin behandling. Kommunen har blant annet vurdert støy og forurensing, og funnet at utslipp vil ligge innenfor det akseptable.

De mener lakkeringshallen er en nødvendig utvikling av sporveisanlegget, og kan ikke se at den vil være til vesentlig sjenanse for omkringliggende eiendommer.

Reklame

Black Week hos Ekstralys: Gjør kupp på billykter, arbeidslys og xenonsett