Gå til sidens hovedinnhold

Her skal det bli bedre for syklistene

Forholdene blir gradvis bedre for syklister i Nordstrandveien, og i løpet av 2014 skal det bli enda bedre.

NORDSTRAND: Tidligere i år startet oppmerkingen av nytt sykkelfelt i Nordstrandveien mellom Skulleruddumpa og Langbølgen.

Etterhvert vil det også bli tilrettelagt bedre for syklister på strekket fra Langbølgen til Tyslevveien. I august ble det nemlig sendt inn søknad til Plan- og bygningsetaten om ombygging av Nordstrandveien mellom Langbølgen og Tyslevveien.

Tryggere og bedre

Formålet er å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklister, men også for bilister.

– Dagens situasjon med sykkelsti på fortau og og nedramping i kryss skal bygges om til en løsning med sykkelfelt i høyde med kjørebane, samt fortau i normal bredde, heter det i søknaden.

LES OGSÅ: Bilist meide ned syklist i Sæter-krysset

Nye bussholdeplasser

For å oppnå bedre trafikkavvikling i kryssområdet Nordstrandveien-Oberst Rodes vei skal Munkerud bussholdeplass vis a vis Kiwi flyttes lenger østover.

Bussholdeplassene på Munkerud skal også bygges om. Det innebærer at busslommene forsvinner.

– Omgjøring til kantstopp medfører økt sikkerhet for syklister og bilister i forhold til eksisterende situasjon. I tillegg blir farten til forbipasserende biler redusert og bussene kommer lettere inn i trafikken etter stopp, heter det i søknaden.

Alle busstopp på den aktuelle strekningen blir oppgradert til høystandard holdeplasser.

Nye gangfelt og lys

Gangfeltene i Nordstrandveien mellom Tyslevveien og Langbølgen vil bli universelt utformet med nedsenket kantstein og varselfelt.

Belysningen på strekningen skal også oppgraderes.

Arbeidene er i regi av Bymiljøetaten, og forventet byggestart er våren 2014.

LES OGSÅ:

På Ryen er det plantet trær i sykkelfeltet

Planlegger ny sykkelvei på Abildsø

Reklame

Har vært utsolgt i 14 år: Nå er superutgaven her