*Nettavisen* Nyheter.

Her skal det bli tryggere å gå

FORNØYD: Britt Inglingstad (V) leder den politiske komiteen i Østensjø som behandler trafikksaker. Hun er fornøyd med tiltakene som nå foreslås for å dempe farten på bydelens veier. Foto: Nina Schyberg Olsen

Bymiljøetaten vil ha fem opphøyde gangfelt i Enebakkveien. Nye fartshumper og fartsgrenser skal også gjøre det tryggere i bydelen.

Klikk på bildet for å forstørre.

SKØYENÅSEN: Britt Inglingstad i Haakon Tveters vei, som kan bli 40-sone og få opphøyde gangfelt. Foto: Nina Schyberg Olsen

Klikk på bildet for å forstørre.

OPPSAL: I krysset Haakon Tveters vei-Vetlandsveien foreslås opphøyd gangfelt. Arkivfoto: Nina Schyberg Olsen

Klikk på bildet for å forstørre.

MANGLERUD: I krysset Beiteveien-Rugveien ved Manglerud senter foreslås det opphøyd gangfelt. Foto: Nina Schyberg Olsen

Klikk på bildet for å forstørre.

KAMPHEIMVEIEN: I fjor etterlyste Arne Idar Johansen tryggere skolevei for oppsalelever, og i løpet av 2014 blir det sannsynligvis laget fartshump her i Kampheimveien. Arkivfoto: Nina Schyberg Olsen

Klikk på bildet for å forstørre.

TRASOP: Britt Inglingstad etterlyser flere fartsreduserende tiltak langs Ytre Ringsvei. Arkivfoto: Nina Schyberg Olsen

Klikk på bildet for å forstørre.

RYEN: Bymiljøetaten vil lage fem nye opphøyde gangfelt i Enebakkveien, blant annet i dette krysset ved Byggveien på Ryen. Foto: Nina Schyberg Olsen

Klikk på bildet for å forstørre.

KART OVER TILTAK: Grønne prikker er nye fartshumper, rosa prikker er opphøyde gangfelt. Svarte streker er ny 30-sone og grønne streker ny 40-sone. Foto: Illustrasjon: Bymiljøetaten

ØSTENSJØ: Bymiljøetatens forslag til tiltak som skal gjøre det tryggere å ferdes i trafikken i Østensjø er nå sendt på høring (se faktaboks).

Høringsfristen er egentlig 10. mars, men Østensjø bydelsutvalg har fått utsatt fristen så de kan få behandlet saken skikkelig.

Byrådet har siste ord i saken. Målet er at tiltakene som vedtas skal iverksettes i 2014.

Klikk på denne lenken for å se Bymiljøetatens kart over fartsdempende tiltak i Østensjø.

LES OGSÅ: Vil ha bedre belysning i Enebakkveien

Syv opphøyde gangfelt

Bymiljøetaten anser fartshumper og opphøyde gangfelt som best egnet til å få ned fart uten å skape farlige situasjoner.

De foreslår syv helt nye opphøyde gangfelt i bydelen. De fleste av dem er tiltenkt Enebakkveien på Abildsø, hvor bydelen og beboere har etterspurt tiltak etter flere alvorlige ulykker og et dødsfall.

De opphøyde gangfeltene i Enebakkveien foreslås ved kryssene Byggveien, Raukveien, Plogveien, Smedbergveien og Haslefetbakken.

I høringssaken får bydelsutvalget og beboeraksjonen for tryggere trafikk også støtte for argumenter om at bomstasjonen fører til mer gjennomgangstrafikk. Flytting av bomringen er en sak som har vært tatt opp i bydelsutvalget i årevis, men foreløpig er de ikke blitt hørt.

– Enebakkveien har unødvendig mye gjennomgangstrafikk på grunn av uheldig plassering av bomstasjonene på Abildsø, skriver Bymiljøetaten i høringssaken.

De påpeker også at Enebakkveien er en viktig skolevei med mange gående.

– Fartsgrensen er 40 km/t, og fartsnivået ligger på 50–54 km/t. Fartsgrensekriteriene til Statens vegvesen tilsier da at det skal anlegges fartsdempende tiltak, skriver Bymiljøetaten.

De foreslår også nye opphøyde gangfelt i krysset Beiteveien-Rugveien ved Manglerud senter og i krysset Østmarkveien-Ulsrudveien.

To steder i Haakon Tveters vei vil de gjøre om eksisterende fartshumper til opphøyde gangfelt. Slik vil de bedre forholdene for både buss og folk.

LES OGSÅ: Byråden fikk se ulykkesveien på Abildsø

Humper og lavere fart

Det foreslås seks nye fartshumper i boligveier i bydelen.

– Enkelte boligveier har noe stor avstand mellom humpene, og det finnes derfor strekninger som kan innby til for høy hastighet, skriver Bymiljøetaten.

Plasseringene er gjort på bakgrunn av tilbakemeldinger fra beboere og bydelen.

Det foreslås også å senke fartsgrensen flere steder, blant annet i Haakon Tveters vei, i Østmarkveien og på Skullerud.

LES OGSÅ: Vil ha miljøgate i Haakon Tveters vei og Østmarkveien

Vil ha enda flere tiltak

24. mars skal trafikk-komiteen (BMK) i Østensjø bydelsutvalg behandle forslagene til trafikktiltak. Lokalpolitiker og komitéleder Britt Inglingstad (V) synes Bymiljøetaten har gjort et godt arbeid.

– Det er gledelig at de foreslår mange nye opphøyde gangfelt og at de har fokus på Enebakkveien. Men jeg savner flere forslag til tiltak langs Ytre Ringvei, spesielt i området mellom Hellerudfaret og Stordamveien, sier Inglingstad.

Hun antar at bydelen vil støtte alle de foreslåtte tiltakene, men også be om flere.

Bydelsutvalget ønsker seg blant annet flere LED-skilt, trafikkøy i krysset Enebakkveien-Sandstuveien, opphøyd gangfelt i Østensjøveien-Grågåsveien, bom i Oppsalveien og enveisregulering i Bølerlia og Utmarkveien om vinteren.

Bydelsutvalget vil også justere bomringen og ha avkjøring fra E6 og Skulleruddumpa til næringsområdet på Abildsø.

Bedre belysning ved Skullerud skole og ikke minst i Enebakkveien er andre ønsker.

Beboere som har innspill til høringssaken kan komme med disse i åpen halvtime hos BMK-komiteen 24. mars. Møtet avholdes på Kafe X i Oppsal samfunnshus og starter klokken 18.30.

Generelle innspill kan rettes til bydelens trafikkutvalg (ekstern lenke).

LES OGSÅ:

Abildsøbeboere: - Nok er nok, nå må farten i Enebakkveien ned

Frykter ulykker i Oppsalveien

Beboere frykter rasering av Oppsal


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag