Gå til sidens hovedinnhold

Herlige søndager med gøyale turer

Jeg siterer noen biter fra romanen "Huset i Gamlebyen" av P. Lykke-Seest som kom ut på forlaget H. Aschehoug & Co, Kristiania 1923. Han beskriver hvorledes vanlige "småfolk" tok seg ut på sjøen eller i skog og mark for 100 år siden.

Sterken kalte baaten sin for Jomfrua, og naar Jomfrua om vaaren var færdig og fint oppusset, fik Sterken assistanse av et par andre baateiere, og så blev snekken halt ut i sit rette element under en lystig opsang.

Det hændte ikke sjelden at Sterken utover sommeren inviterte Karlson og Ludvigsen paa tur med Jomfrua. De drog da ut tidlig søndags morgen. Et svært lass blev det med de tre familiene og alt pargaset som hørte med til en slik tur, men Jomfrua var dryg og bred i fanget saa det blev god plads. Mest fyldte familien Karlson op, for den vokste hvert eneste aar med en datter.

Fanken, sa Karlson hver gang, - at det skal være saa plent umulig at faa en poike!

Til familien Karlson hørte ogsaa Svenden og læregutten, for de var i kost.

Blekøen

Blekøen var maalet for disse sommerutflugter. Her bodde en fisker de var kjent med, og der kunde de faa koke og stelle som de vilde.

Det kunde være en lykkelig fred og hvile der ute paa øen en hel lang dag saasandt veiret holdt sig. Mandfolkene skaffet fersk hvitting til middagen, og efterpaa, mens fisken blev stekt, tok de sig et bad.

Skomaker Karlson gikk ikke til dette med lyst, han var tynd og knoklet og gul i huden og skalv som løv naar han blev naken. For skams skyld maate han uti og dukke, men han jabbet ynkelig og tænderhakkende utover til vandet rak ham over maven, da trak han sammen alt sit mot og dukket, hvorpaa han pustende og pæsende kom sig i land.

Sterken var bred og kraftig og hadde haar over hele kroppen. Han var styg at se paa, syntes Ludvig. Men Sterken hoppet resolut i sjøen og svømmet utover med lange, kraftige tak og gjorde alle slags kunster i vandet, ropte og spyttet og bar sig som et helt kompani. Naar han i støn og hæse pust kom svømmende indover, maatte Ludvig tænke paa billedet av en hvalros han hadde set hjemme i en bok.

Dramatisk hjemtur?

Om kvelden naar de skulde hjem, kunde det hænde at det blaaste op en frisk bris. Madam Ludvigsen sat da i baaten med begge barna trykket tæt op til sig og bad sagte om Guds bistand, blek av angst.

Sterken som hadde drukket jevnt hele dagen, var da gjerne litt lystig og brydde sig ikke om det skvat litt vand ind over rækken.

Skomaker Karlson taalte ikke sjøen, og verst var det naar han hadde drukket. Det gikk ikke lang tid da før han veltet sig utover æsingen og gav sig ilde.

Karlson. Karlson! Skrek konen hans. - Akta dig saa du ikke ramler uti. Du kan inte simma!

Madam Karlson med alle barna var den modigste. Hun hadde saa mange at passe paa, at hun ikke fik stunder til at bli ræd.

Det hændte imidlertid aldrig nogen ulykke selv om Sterken var noksaa fuld, og med Karlson gikk det bra naar han hadde faat lettet sig. Da la han sig ned paa bundtiljene og snorksov. Saasnart han kom paa land, var han den kjækkeste av alle. - Sjøsyk han? Aldrig! Nei, det var nok kaffen han ikke hadde taalt eller et og andet han hadde spist.

Søndagsutflugtene hørte med til sommerlivet, alle som kunde karre sig av sted fra hus og hjem maatte ut i det grønne en godveirssøndag. Storfolk hadde sine løkker og landsteder, smaafolk hadde hele omegnen, Ladegaardsøen, Uranienborgskogen, Ekebergaasen og de ubebyggede løkkene rundt om byen.

Til Grønlien i Ekebergaasen

De søndagene Sterken hadde andre kjendinger med sig i baaten eller om lørdagskvelden drog ut med kone og barn paa fisketur, pleide familiene Karlson og Ludvigsen slaa sig sammen og dra ut til Grønlien i Ekebergaasen i stort optog med barnevogn, kurver og spand. De slog sig ned paa et skyggefuldt sted oppe i skogen, hvorfra de hadde en herlig utsikt over byen, fæstningen og havnen, øene i fjorden og de svære skogaasene omkring. Smaapikene lekte i skogen og plukket blomster og bær.

Ludvig holdt sig mest til Læregutten, de laget buer og spikket piler og skjøt tilmaals mot træstammer og hadde mye moro sammen. Skomaker Karlson spillet femkort med Svenden, de to husmødre stod for stellet og hadde litt av hvert at prate om, saa dagen gikk fort nok. Naar solen stod lavt over Nordmarkens vældige skogland, drog de hjemover. Barna var saa trætte efter dagens ustanselige lek, at de syntes veien hjem til Oslo var saa uendelig lang.

Bærturer

Men ingen tid var som høsten. Ja - kanskje vinteren. Men nei, høsten det var bærtiden. Bringebærkjær grodde vildt indover Ekebergvidden, rundt om skogsnarene ved Fruebraaten og Ekeberg hovedgaard, jordbær var det ogsaa godt om der, men tyttebærene og blaabærene stod tættest i skogene ved Østensjø og Lutvandet.

Ludvig, Kraft og Tulla og de ældste smaapikene til Karlson drog av sted hvereneste godveirsdag med spand og melkeflasker og matpakker og var borte hele dagen. De kom hjem med en mængde bær og hadde mye rart at berette - om en sint bikje, om en olm okse, om en hugorm som næsten hadde bitt en av dem i haanden, om et stort stygt dyr inde i skogen som minst maate være en bjønn. Et og andet uheld indtraf ogsaa. Tulla hadde faldt i en myr og mistet alle bærene sine, en av Karlsons smaapiker hadde revet en flænge i skjørtet, og en gang hadde Ludvig gjort i buksen og Kraft gaat paa hue utover en rabbe.

Glæde for hvert uheld

Lille Henrik var aldrig med paa bærturene, skjønt han gjerne vilde, men moren tok ham paa fanget og fortalte om alle de stygge, farlige dyrene, om myrsøkkene han kunde dætte ned i og mange andre farer saa han tilslut blev ræd.

Naar de andre kom hjem og skrøt av alt det de hadde oplevet, stod han og hørte paa med en stille glæde over hvert uheld.

Det er fantastisk at friområdene ikke er blitt utbygget, vi må beundre våre forfedre for det. Det er vår plikt å sørge for at friområdene også i fremtiden forblir rekonvalesensområder.


Kilder:
"Huset i Gamlebyen", roman av P. Lykke-Seest.
Bilder fra Tom Schibbyes postkortsamling og Riksantikvaren.

Reklame

Nå er det tilbud på de populære julepysjene