Het potet på Brannfjell

BRANNFJELL: Et planlagt firemannsbolig har ført til en protestaksjon blant naboer på Brannfjell. Området omfattes av småhusplanen, som er foreslått revidert. Foto: Kristin Trosvik

BRANNFJELL: Et planlagt firemannsbolig har ført til en protestaksjon blant naboer på Brannfjell. Området omfattes av småhusplanen, som er foreslått revidert. Foto: Kristin Trosvik

På Brannfjell har naboer samlet seg i en protestaksjon mot byggingen av en lavblokk. Byggesaken kan berøres av endringsforslag i småhusplanen.

Klikk på bildet for å forstørre.

BYRÅD: Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen ønsker å stramme inn småhusplanen. Arkivfoto: Anita Hanken

BRANNFJELL: I forrige uke skrev Nordstrands Blad om det planlagte byggeprosjektet i Jonsokkveien 12. Det er søkt om rammetillatelse for en firemannsbolig. Naboer protesterer mot planene som de mener er i strid med småhusplanen.

LES OGSÅ: Naboaksjon mot lavblokk

LES OGSÅ: Byrådet vil ha strengere småhusplan

Endring i småhusplanen

Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) kommenterer:

– Byrådet har fremmet sak om endringer av enkelte bestemmelser i reguleringsplanen for småhusområdene. Formålet er at kommunen skal få mer presise, entydige og praktiske hjemler som bidrar til kvalitet i boligutviklingen, utearealene og hindre større terrenginngrep. De viktigste grepene går på at ny bebyggelse i større grad enn før skal ta hensyn til eksisterende bebyggelse, og at det også innføres en utnyttelsesgrad under terreng for å hindre større terrenginngrep. Høyder og utnyttelsesgrad over terreng er ikke foreslått endret, sier Fredriksen.

– Behandles av PBE

Byråden ønsker ikke å kommentere utbyggingen på Brannfjell i denne omgang.

– Saken du spør om er en rammesøknad. Plan- og bygningsetaten (PBE) har delegert myndighet til å behandle søknader om rammetillatelse. Jeg vurderer det ikke som riktig fra min side å påvirke eller instruere etaten i konkrete søknader som er under behandling. PBE skal påse at omsøkte tiltak er i samsvar med gjeldende reguleringsplan og øvrig regelverk, sier byråden.

Etatens vedtak kan påklages til overordnet klageinstans, Fylkesmannen i Oslo og Akershus. I PBEs saksbehandling vil det også inngå å ha for øye de forslag til endringer i småhusplanens bestemmelser, som for tiden er under politisk behandling. Dette kan innebære at etaten fremmer forslag om midlertidig forbud mot tiltak i påvente av reviderte planbestemmelser. Etaten forbereder i fall slike forslag, som oversendes byrådet for politisk behandling.

– Jeg har fått flere henvendelser vedrørende denne saken og har oversendt kopi av disse og mine svar til Plan- og bygningsetaten til orientring.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.